Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Dne 18. ledna 2017 začala Chorvatská republika používat evropský identifikátor judikatury (ECLI) u soudních rozhodnutí v databázi soudních rozhodnutí vedené u Nejvyššího soudu Chorvatské republiky (Vrhovni sud Republike Hrvatske), jež byla dosud k dostupná pouze na internetových stránkách Nejvyššího soudu Chorvatské republiky. Díky tomu, že veškerým veřejně dostupným soudním rozhodnutím je přiřazen identifikátor ECLI, jsou tato rozhodnutí zpřístupněna prostřednictvím vyhledávače portálu evropské e-justice – ESE EEJP. To umožňuje a usnadňuje občanům a právníkům z jiných členských států EU vyhledávání ve výše uvedené databázi soudních rozhodnutí chorvatských soudů a chorvatským občanům a právníkům vyhledávání rozhodnutí soudů jiných členských států.

Poslední aktualizace: 01/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.