Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

Vnitrostátní (národní) koordinátor ECLI

Nejvyšší soud
Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37
Česká republika

Tel.: +420 541 593 111
Fax.: +420 541 213 493

ID datové schránky: kccaa9t

e-mail: podatelna@nsoud.cz (uvádějte věc: ECLI)
web: https://nsoud.cz

Kontaktní osoby:

JUDr. Petra Polišenská, Mgr. Michal Ježek (od 1. 8. 2022)

Vytváření vnitrostátního ECLI (ECLI syntax)

Identifikátorem ECLI jsou v České republice od dubna 2012 označována všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu a od března 2014 také všechna rozhodnutí Ústavního soudu. V současnosti se pracuje na implementaci na úrovni vrchních a krajských soudů. Rozhodnutí opatřená identifikátorem ECLI jsou jeho prostřednictvím dohledatelná i na webových stránkách soudů (rozhodnutí Nejvyššího soudu na adrese https://nsoud.cz a rozhodnutí Ústavního soudu na adrese http://nalus.usoud.cz).

Kód země

[CZ]: kód země pro Českou republiku.

Kódy soudů

[NS]: Nejvyšší soud (Supreme Court of the Czech Republic).

[US]: Ústavní soud (Constitutional Court of the Czech Republic).

Příklad ECLI identifikátoru u rozhodnutí českého soudu

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] kód země (CZ pro Českou republiku);

[NS] je zkratka (kód) soudu, který rozhodnutí vydal (NS pro Nejvyšší soud);

[2012] označuje rok vydání rozhodnutí;

[spisová značka] se uvádí bez mezer a bez lomítka, které jsou nahrazeny tečkami;

číslo [1] je pořadové číslo rozhodnutí u stejné spisové značky. Začleněním tohoto pořadového čísla nedojde k tomu, aby v rámci jednoho soudu v jednom roce bylo označeno stejným ECLI více než jedno rozhodnutí.

Související odkazy

https://nsoud.cz

http://nalus.usoud.cz

Poslední aktualizace: 24/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.