Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Od roku 2018 je možné vyhledávat estonskou judikaturu, která byla vydána a je v platnosti, pomocí ECLI, evropského identifikátoru judikatury. Vyhledání estonské judikatury pomocí identifikátoru je jednodušší a rychlejší. Přijetí identifikátoru ECLI rovněž podporuje provádění politik veřejně přístupných dat. Identifikátor ECLI byl rovněž přidán na stránku metadat pro judikaturu, která se otevře ve výsledcích vyhledávání.

Identifikátor ECLI se přidává k veškeré judikatuře Nejvyššího soudu, oblastních a okresních soudů od druhé poloviny roku 2016.

Identifikátorem ECLI se opatřuje judikatura vydaná od druhé poloviny roku 2016 a toto číslo je složeno z pěti složek oddělených dvojtečkou (například ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84).

ECLI – evropský identifikátor judikatury EE – identifikátor země RK – identifikátor soudu 2016 – rok vydání 1.16.2798.84 – (například 1-16-2798/84) v čísle jednacím soudu jsou symboly „-“ a „/“ nahrazeny tečkami a na konci je přidáno sekvenční kontrolní číslo „84“.

Identifikátor ECLI lze rovněž použít jako URL a vyhledávat lze pomocí následující logiky (přičemž „kohtulahendid“ znamená „judikatura“):

…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE – veškerá judikatura s identifikátorem ECLI
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 – veškerá judikatura Nejvyššího soudu v roce 2016
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 – konkrétní rozsudek Nejvyššího soudu

Identifikátory soudů používané v Estonsku:

RK – Nejvyšší soud
TLRK – Oblastní soud v Tallinnu
TRRK – Oblastní soud v Tartu
TLHK – Správní soud v Tallinnu
TRHK – Správní soud v Tartu
HMK – Soud prvního stupně v Harju
PMK – Soud prvního stupně v Pärnu
TMK – Soud prvního stupně v Tartu
VMK – Soud prvního stupně ve Viru

Poslední aktualizace: 07/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.