Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Evropská unie

Obsah zajišťuje
Evropská unie

Koordinátorem ECLI pro jurisdikce Unie je Soudní dvůr Evropské unie (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu).

Kód země

„Kód země“ pro Soudní dvůr Evropské unie, který se používá v druhém prvku ECLI, je: [EU]

Identifikátor ECLI

Prvky ECLI sloužící k identifikaci rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie:

  • zkratka ECLI
  • kód země: EU
  • kód soudu:

C = Soudní dvůr

T = Tribunál

F = Soud pro veřejnou službu

  • rok, ve kterém bylo rozhodnutí vyneseno (formát RRRR)
  • pořadové číslo složené z:

pořadového čísla rozhodnutí za jurisdikci za rok

Příklady:

ECLI:EU:C:1998:27 znamená 27. dokument Soudního dvora s ECLI z roku 1998

ECLI:EU:T:2012:426 znamená 426. dokument Tribunálu s ECLI z roku 2012

ECLI:EU:F:2010:80 znamená 80. dokument Soudu pro veřejnou službu s ECLI z roku 2010

Související internetové odkazy

EUR-Lex

Curia

Poslední aktualizace: 28/09/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.