Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Finsko

Finsko bude používat evropský identifikátor judikatury (ECLI) ve všech databázích judikatury v národní databance právních předpisů Finlex.

Obsah zajišťuje
Finsko

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátním koordinátorem ECLI je Aki Hietanen z finského ministerstva spravedlnosti. E-mailová adresa: finlex@om.fi.

Kód země

Kód země pro Finsko je [FI].

Vytvoření vnitrostátního ECLI

Finsko bude používat evropský identifikátor judikatury (ECLI) ve všech databázích judikatury v národní databance právních předpisů Finlex. Použití identifikátoru bylo nejprve testováno na databázích judikatury finského Nejvyššího soudu(korkein oikeus) a Nejvyššího správního soudu (korkein hallinto-oikeus). Identifikátor bude rovněž používán v databázích odvolacích soudů (hovioikeudet), správních soudů (hallinto-oikeudet) a zvláštních soudů (erityistuomioistuimet). V roce 2017 budou metadata v rozsudcích obohacena o metadata ECLI. Metadata z iniciativy Dublin Core Metadata Initiative se již v databázích judikatury Finlex používají.

Identifikátor ECLI se používá také v databázi judikatury Finlex, která obsahuje odkazy na soudní rozhodnutí z finské právní literatury od roku 1926. Judikatura se skládá mimo jiné z rozsudků finského Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, odvolacích soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie.

Vytvoření vnitrostátního ECLI

Nejvyšší soud: ECLI:FI:KKO:2017:21

Nejvyšší správní soud: ECLI:FI:KKO:2017:63

– pro shrnutí případů: ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Odvolací soudy:

 • Odvolací soud v Helsinkách (Helsingin hovioikeus) – ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Odvolací soud východního Finska (Itä-Suomen hovioikeus) – ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Odvolací soud v Kouvole (Kouvolan hovioikeus) – ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Odvolací soud v Rovaniemi (Rovaniemen hovioikeus) – ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Odvolací soud v Turku (Turun hovioikeus) – ECLI:FI:THO:2011:2
 • Odvolací soud ve Vaase (Vaasan hovioikeus) – ECLI:FI:VHO:2011:7

Správní soudy:

 • Správní soud v Helsinkách (Helsingin hallinto-oikeus) – ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Správní soud v Hämeenlinně (Hämeenlinnan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Správní soud v Kouvole (Kouvolan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Správní soud v Kuopiu (Kuopion hallinto-oikeus) – ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Správní soud v Oulu (Oulun hallinto-oikeus) – ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Správní soud v Rovaniemi (Rovaniemen hallinto-oikeus) – ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Správní soud v Turku (Turun hallinto-oikeus) – ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Správní soud ve Vaase (Vaasan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Správní soud Alandských ostrovů (Ahvenanmaan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Pojišťovací soud (Vakuutusoikeus) – ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Pracovní soud (Työtuomioistuin) – ECLI:FI:TT:2016:128

Obchodní soud (Markkinaoikeus) – ECLI:FI:MAO:2010:595

Související odkazy

Finlex – národní regulační databanka

Poslední aktualizace: 22/11/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.