Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Mezinárodní

Evropský patentový úřad

Obsah zajišťuje
Mezinárodní

Evropský patentový úřad (EPO) nabízí vynálezcům jednotný postup podávání žádostí, který jim umožňuje požadovat právní ochranu patentů až ve 40 evropských zemích. Úřad funguje pod dohledem správní rady jako výkonný subjekt Evropské patentové organizace.

Koordinátorem ECLI pro Evropský patentový úřad je publikační oddělení.

Poštovní adresa

Postfach 90
1031 Wien
Rakousko

Adresa

Rennweg 12
1030 Wien
Rakousko

Kód země

Kód země pro Evropský patentový úřad, který se používá v druhém prvku ECLI, je: [EP]

Vytváření vnitrostátního ECLI

Prvky ECLI sloužící k identifikaci rozhodnutí stížnostního senátu Evropského patentového úřadu:

 • zkratka ECLI
 • kód země: EP
 • kód soudu: BA (BA= Boards of Appeal of the European Patent Office – stížnostní senát Evropského patentového úřadu)
 • rok, ve kterém bylo rozhodnutí vyneseno (formát RRRR)
 • pořadové číslo složené z:

  čísla jednacího rozhodnutí (původní číslo jednací bez lomítka). To tvoří 7 znaků --> 1 znak (typ rozhodnutí) + 4 číslice (pořadové číslo rozhodnutí) + 2 číslice (poslední dvě číslice roku rozhodnutí)

  Kódy pro typ rozhodnutí EPO:
  • D: Disciplinární stížnostní senát
  • G: Velký stížnostní senát
  • J: Právní stížnostní senát
  • T: technické stížnostní senáty
  • W: rozhodnutí o stížnostech
  • R: rozhodnutí o žádostech o přezkum

tečka

datum rozhodnutí (formát RRRRMMDD)

Příklad:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Evropský patentový úřad

BA = Stížnostní senát Evropského patentového úřadu

2002 = rok rozhodnutí (příklad)

D000300 = D0003/00 (číslo jednací rozhodnutí)

20020503 = 3. 5. 2002 (datum rozhodnutí)

Využití ECLI

ECLI se využívá k jedinečné identifikaci rozhodnutí stížnostních senátů Evropského patentového úřadu.

V ECLI lze vyhledávat prostřednictvím databáze rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ (viz níže uvedený odkaz).

Související internetové odkazy

Databáze rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ

Judikatura stížnostního senátu

Rejstřík evropských patentů

Poslední aktualizace: 20/05/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.