Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátní koordinátor ECLI dosud nebyl jmenován. V současnosti je koordinátorem Generální ředitelství pro automatizované informační systémy (DGSIA) Ministerstva spravedlnosti.

Kód země

Itálie má kód [IT].

Vytváření vnitrostátního ECLI

V rámci stávajících pilotních činností se návrh na zavedení ECLI nachází ve fázi vývoje. Především se nyní definují pravidla pro vytvoření „pořadového čísla“ právních dokumentů podle standardů ECLI, počínaje souborem přístupných metadat, která zajistí jednoznačnost identifikace.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.