Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátním koordinátorem ECLI je soudní správa (Tiesu administrācija).

Kontaktní e-mail: pasts@ta.gov.lv

Kód země

Lotyšsko má kód: [LV]

Vytvoření vnitrostátního ECLI

V Lotyšsku byl identifikátor ECLI zaveden v září 2017. ECLI se přiděluje všem soudním rozhodnutím zaevidovaným v soudním informačním systému s výjimkou rozhodnutí přijatých formou usnesení a rozhodnutí vyšetřujících soudců. Veřejně dostupná rozhodnutí se zveřejňují na internetových stránkách https://www.elieta.lv/web/.

Struktura prvků v lotyšském identifikátoru ECLI

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, kde

ECLI je neměnným označením evropského identifikátoru judikatury,

LV je neměnným kódem země: mezinárodní kód Lotyšské republiky,

AAAAAAA je kódem soudu,

BBBB je rokem rozhodnutí,

CCDD.E12345678.90 je pořadovým číslem rozhodnutí, kde

CC označuje dvě číslice měsíce, v němž bylo rozhodnutí přijato,

DD označuje dvě číslice dne, kdy bylo rozhodnutí přijato,

E12345678 označuje číslo věci, pokud neexistuje číslo věci, evidenční číslo nebo podací číslo návrhu,

90 označuje číslo rozhodnutí v rámci věci nebo v souvislosti s přezkumem nároku, pokud neexistuje číslo věci,

FF označuje typ rozhodnutí (RS (zasedání o přidělení), L (rozhodnutí), S (rozsudek), BL (incidenční rozhodnutí).

Například: Rozhodnutí ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (kde ECLI představuje evropský identifikátor judikatury, LV je mezinárodní kód Lotyšské republiky, RAT je kód krajského soudu v Rize (Rīgas apgabaltiesa), 2016 je rok rozhodnutí, 1201 je datum rozhodnutí (1. prosince), C28087609 je číslo věci v souladu s postupem stanoveným v této kapitole, 1 je pořadové číslo rozhodnutí a S znamená, že typem rozhodnutí je rozsudek).

Kódy lotyšských soudů

Kód soudu

Název

AT

Nejvyšší soud (Augstākā Tiesa)

KUAT

Krajský soud Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Krajský soud Latgale (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Krajský soud Riga (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Krajský soud Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Krajský soud Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

ADRJJTN

Okresní správní soud (Administratīvā rajona tiesa), soudní budova Jelgava (Jelgavas tiesu nams)

ADRJLTN

Okresní správní soud (Administratīvā rajona tiesa), soudní budova Liepāja (Liepājas tiesu nams)

ADRJRTN

Okresní správní soud (Administratīvā rajona tiesa), soudní budova Rēzekne (Rēzeknes tiesu nams)

ADRJRIT

Okresní správní soud (Administratīvā rajona tiesa), soudní budova Riga (Rīgas tiesu nams)

ADRJVTN

Okresní správní soud (Administratīvā rajona tiesa), soudní budova Valmiera (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Okresní soud Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Okresní soud Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BSRT

Okresní soud Bauska (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Okresní soud Cēsis (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Městský soud Daugavpils (Daugavpils tiesa)

DORT

Okresní soud Dobele (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Okresní soud Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Městský soud Jelgava (Jelgavas tiesa)

JERT

Okresní soud Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)

KURT

Okresní soud Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Městský soud Liepāja (Liepājas tiesa)

LIRT

Okresní soud Limbaži (Limbažu rajona tiesa)

MART

Okresní soud Madona (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Okresní soud Ogre (Ogres rajona tiesa)

REZT

Městský soud Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

RPT

Městský soud Riga (Rīgas pilsētas tiesa)

RLPT

Město Riga – okresní soud Latgale (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Město Riga – okresní soud Vidzeme (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Město Riga – severní okresní soud (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Okresní soud Riga (Rīgas rajona tiesa)

SART

Okresní soud Saldus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Městský soud Sigulda (Siguldas tiesa)

TART

Okresní soud Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Okresní soud Tukums (Tukuma rajona tiesa)

VART

Okresní soud Valka (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Okresní soud Valmiera (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Městský soud Ventspils (Ventspils tiesa)

ELT Hospodářský soud (Ekonomisko Lietu Tiesas)
Poslední aktualizace: 05/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.