Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Adresa: Rua Duque de Palmela, n.º 23, 1250-097 Lisabon – Portugalsko

Tel. +351 213 220 020
Fax: +351 213 474 918

E-mail: csm@csm.org.pt
Internetové stránky: https://www.csm.org.pt/

Kód země

Kód země pro Portugalsko je [PT].

Vytvoření vnitrostátního ECLI

Portugalsko dokončilo zavedení evropského identifikátoru judikatury (ECLI) v listopadu 2018 v rámci projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu Spravedlnost (2014–2020) Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (GŘ JUST). Jednalo se o společnou iniciativu Nejvyšší soudní rady (Conselho Superior da Magistratura) a Institutu pro finanční řízení a infrastrukturu v justici (Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Identifikátor ECLI v současné době odkazuje na rozsudky těchto vyšších soudů:

 • Nejvyšší soud (Supremo Tribunal de Justiça)
 • Odvolací soud Coimbra (Tribunal da Relação de Coimbra)
 • Odvolací soud Évora (Tribunal da Relação de Évora)
 • Odvolací soud Guimarães (Tribunal da Relação de Guimarães)
 • Odvolací soud Lisabon (Tribunal da Relação de Lisboa)
 • Odvolací soud Porto (Tribunal da Relação do Porto).

Nový vyhledávač vnitrostátní judikatury na základě ECLI je k dispozici na internetových stránkách https://jurisprudencia.csm.org.pt/.

Identifikátor ECLI se v Portugalsku skládá z těchto částí:

 • «ECLI»,
 • kód země, «PT»
 • kód soudu: „STJ“, „TRL“, „TRP“, „TRC“, „TRE“ nebo „TRG“ (v současné době je ECLI dostupný pro rozsudky vydané Nejvyšším soudem a odvolacími soudy ve městech Lisabon, Porto, Coimbra, Évora a Guimarães),
 • rok vydání rozsudku,
 • pořadové číslo, které v případě Portugalska tvoří číslo věci (doplněné případně o identifikační znaky používané při přidělování věcí u vyšších soudů).

Všechny prvky jsou odděleny dvojtečkou.

Příklad portugalského ECLI:

Identifikátor ECLI:PT:TRC:2017:198.15.3GCACB.C1 odpovídá rozsudku vydanému v Portugalsku (PT) Odvolacím soudem Coimbra (TRC) v roce 2017 ve věci 198/15.3GCACB.

Poslední aktualizace: 18/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.