Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátním koordinátorem ECLI je Ministerstvo spravedlnosti – dti@just.ro.

Kód země

Kód země pro Rumunsko je [RO].

Vznik vnitrostátního ECLI

Identifikátor ECLI byl u rumunských soudů zaveden na konci roku 2015.

ECLI je přidělován automaticky pomocí elektronického systému řízení věcí (ECRIS), a to rozsudkům, které soudy (Nejvyšší kasační a trestní soud, odvolací soudy, tribunály a okresní soudy) vydávají od roku 2007. U rozsudků vydaných po 15. prosinci 2015 je ECLI uváděn i v papírové podobě.

V současnosti neexistuje on-line databáze vnitrostátní judikatury, která je propojena s vyhledávačem v rámci portálu e-justice. Existuje však databáze, v níž jsou ze systému ECRIS přejímány a v anonymizované formě zveřejňovány všechny rozsudky vydané rumunskými soudy v roce 2010 – databáze ROLII, která je ve fázi vývoje.

Kód ECLI v Rumunsku tvoří:

  • „ECLI“,
  • kód země „RO“,
  • kód soudu – seznam kódů soudů je k dispozici zde (256 KB)  PDF (256 Kb) RO,
  • rok vydání rozsudku,
  • pořadové číslo složené z interního čísla odpovídajícího elektronického rejstříku v systému ECRIS (jedinečného čísla u daného soudu) a čísla rozsudku přiděleného v rejstříku soudních rozhodnutí (jedinečného čísla v rejstříku).

Příklad:

Kód ECLI přidělený rozsudku, který vydal okresní soud v Bukurešti 4, by mohl vypadat takto: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053, kde „JDS4B“ je kód soudu, „2017“ je rok vydání rozsudku, „001“ je interní číslo odpovídajícího elektronického rejstříku v systému ECRIS a „004053“ je číslo rozsudku.

Poslední aktualizace: 07/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.