Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátním koordinátorem ECLI je CENDOJ (Centro de documentacion judicial – Centrum justiční dokumentace), technický orgán Generální rady španělské soudní moci: cendoj.ecli@cgpj.es.

Kód země

Španělsko má kód [ES].

Vytváření vnitrostátního ECLI

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) byl ve Španělsku zaveden v listopadu 2012.

Již v době zahájení projektu ECLI (27. října 2011) disponovala španělská judikatura vnitrostátním identifikátorem, tzv. ROJ (Repositorio Oficial de Jurisprudencia), jímž se označují rozhodnutí všech španělských soudních orgánů počínaje soudy prvního stupně (Juzgados de primera Instancia) až po Nejvyšší soud (Tribunal Supremo).

Internetové stránky https://www.poderjudicial.es umožňují všem občanům přístup k rozhodnutím španělských soudů, tj. celkem 5 600 000 rozhodnutím, jejichž počet se každým rokem zvyšuje. Soudci, státní zástupci a soudní úředníci mají v omezeném prostředí s dalšími údaji a hypertextovými odkazy přístup k judikatuře Ústavního soudu (Tribunal Constitucional) a Soudního dvora EU a k vnitrostátním i mezinárodním právním předpisům a právní nauce: https://www.poderjudicial.es.

V současnosti se paralelně s identifikátorem ECLI na celoevropské úrovni stále používá ROJ, vnitrostátní identifikátor centra CENDOJ, neboť toto centrum je oficiálním orgánem pro šíření španělské judikatury. V roce 2014 tak portál e-justice obsahoval 2 500 000 rozhodnutí Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo), Národního soudu (Audiencia Nacional), vyšších soudů (Tribunales Superiores de Justicia) a provinčních soudů (Audiencias Provinciales), jakož i vybrané rozsudky soudů prvního stupně s právním významem nebo společenským dopadem, které jsou do systému průběžně nahrávány a jejichž počet se tak denně zvyšuje. Proces integrace ECLI byl ve Španělsku úspěšný a nyní se Španělsko účastní projektu BO-ECLI.

Španělské identifikátory ECLI tvoří tyto prvky:

  • „ECLI“;
  • kód země: „ES“;
  • kód soudu: zkratka označující soud, který vydal rozhodnutí (viz část „Kódy soudů ECLI“;
  • rok vydání rozhodnutí;
  • číslo série, jež ve Španělsku odpovídá pořadovému číslu vnitrostátního identifikátoru ROJ. Poté, co byl určitému rozhodnutí přidělen ROJ, lze automaticky vytvořit odpovídající identifikátor ECLI;
  • v případě usnesení (autos) se za pořadové číslo připojuje písmeno A.

PŘÍKLADY:

ROJ představuje identifikátor vnitrostátní judikatury.

1) * Rozsudek Národního soudu (Audiencia Nacional) ze dne 30. května 2014. Trestní senát, ROJ: SAN 2389/2014

* Příslušný ECLI:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) * Rozsudek vyššího soudu (Tribunal Superior de Justicia) ze dne 15. dubna 2011. Správní senát Burgos, společenství Kastilie a León, ROJ: STSJ CL 782/2011

* Příslušný ECLI:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

3) * Usnesení Národního soudu (Audiencia Nacional) ze dne 29. října 2015. Trestní senát, ROJ: ANN 199/2015

* Příslušný ECLI:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Kódy soudů ECLI

Ve Španělsku představuje kód soudu pro účely ECLI zkratka orgánu, jenž vydal rozhodnutí, která odpovídá zkratce použité ve vnitrostátním identifíkátoru ROJ daného rozhodnutí.

ZKRATKA

NÁZEV

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Tribunal Supremo (Nejvyšší soud)

AN

Audiencia Nacional (Národní soud)

TSJAND

Tribunal Superior de Justicia Andalucía (Vyšší soud v Andalusii)

TSJAR

Tribunal Superior de Justicia Aragón (Vyšší soud v Aragonii)

TSJAS

Tribunal Superior de Justicia Asturias (Vyšší soud v Asturii)

TSJBAL

Tribunal Superior de Justicia Baleares (Vyšší soud na Baleárských ostrovech)

TSJICAN

Tribunal Superior de Justicia Canarias (Vyšší soud na Kanárských ostrovech)

TSJCANT

Tribunal Superior de Justicia Cantabria (Vyšší soud v Kantábrii)

TSJCL

Tribunal Superior de Justicia Castilla y León (Vyšší soud v Kastilii a Leónu)

TSJ CLM

Tribunal Superior de Justicia Castilla la Mancha (Vyšší soud v Kastilii-La Mancha)

TSJCAT

Tribunal Superior de Justicia Cataluña (Vyšší soud v Katalánsku)

TSJCV

Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana (Vyšší soud ve Valencii)

TSJEXT

Tribunal Superior de Justicia Extremadura (Vyšší soud v Extremaduře)

TSJGAL

Tribunal Superior de Justicia Galicia (Vyšší soud v Galicii)

TSJLR

Tribunal Superior de Justicia La Rioja (Vyšší soud v La Rioja)

TSJMAD

Tribunal Superior de Justicia Madrid (Vyšší soud v Madridu)

TSJMU

Tribunal Superior de Justicia Murcia (Vyšší soud v Murcii)

TSJNAV

Tribunal Superior de Justicia Navarra (Vyšší soud v Navaře)

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia País Vasco (Vyšší soud v Baskicku)

TSJCE

Tribunal Superior de Justicia Ceuta (Vyšší soud v Ceutě)

TSJML

Tribunal Superior de Justicia Melilla (Vyšší soud v Melille)

APVI

Audiencia Provincial Álava (Provinční soud v Álavě)

APAB

Audiencia Provincial Albacete (Provinční soud v Albacete)

APA

Audiencia Provincial Alicante (Provinční soud v Alicante)

APAL

Audiencia Provincial Almería (Provinční soud v Almeríi)

APAV

Audiencia Provincial Ávila (Provinční soud v Ávile)

APBA

Audiencia Provincial Badajoz (Provinční soud v Badajozu)

APIB

Audiencia Provincial Baleares (Provinční soud na Baleárských ostrovech)

APB

Audiencia Provincial Barcelona (Provinční soud v Barceloně)

APBU

Audiencia Provincial Burgos (Provinční soud v Burgosu)

APCC

Audiencia Provincial Cáceres (Provinční soud v Cáceres)

APCA

Audiencia Provincial Cádiz (Provinční soud v Cádizu)

APCS

Audiencia Provincial Castellón (Provinční soud v Castellónu)

APCR

Audiencia Provincial Ciudad Real (Provinční soud v Ciudad Real)

APCO

Audiencia Provincial Córdoba (Provinční soud v Córdobě)

APC

Audiencia Provincial A Coruña (Provinční soud v Coruñi)

APCU

Audiencia Provincial Cuenca (Provinční soud v Cuence)

APGI

Audiencia Provincial Girona (Provinční soud v Gironě)

APGR

Audiencia Provincial Granada (Provinční soud v Granadě)

APGU

Audiencia Provincial Guadalajara (Provinční soud v Guadalajaře)

APSS

Audiencia Provincial Guipúzcoa (Provinční soud v Guipúzcoe)

APH

Audiencia Provincial Huelva (Provinční soud v Huelvě)

APHU

Audiencia Provincial Huesca (Provinční soud v Huesce)

APJ

Audiencia Provincial Jaén (Provinční soud v Jaénu)

APLE

Audiencia Provincial León (Provinční soud v Leónu)

APL

Audiencia Provincial Lleida (Provinční soud v Lleidě)

APLO

Audiencia Provincial La Rioja (Provinční soud v La Rioja)

APLU

Audiencia Provincial Lugo (Provinční soud v Lugu)

APM

Audiencia Provincial Madrid (Provinční soud v Madridu)

APMA

Audiencia Provincial Málaga (Provinční soud v Málaze)

APMU

Audiencia Provincial Murcia (Provinční soud v Murcii)

APNA

Audiencia Provincial Navarra (Provinční soud v Navaře)

APOU

Audiencia Provincial Ourense (Provinční soud v Ourense)

APO

Audiencia Provincial Asturias (Provinční soud v Asturii)

APP

Audiencia Provincial Palencia (Provinční soud v Palencii)

APGC

Audiencia Provincial Las Palmas (Provinční soud v Las Palmas)

APPO

Audiencia Provincial Pontevedra (Provinční soud v Pontevedře)

APSA

Audiencia Provincial Salamanca (Provinční soud v Salamance)

APTF

Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife (Provinční soud v Santa Cruz de Tenerife)

APS

Audiencia Provincial Cantabria (Provinční soud v Cantabrii)

APSG

Audiencia Provincial Segovia (Provinční soud v Segovii)

APSE

Audiencia Provincial Sevilla (Provinční soud v Seville)

APSO

Audiencia Provincial Soria (Provinční soud v Sorii)

APT

Audiencia Provincial Tarragona (Provinční soud v Tarragoně)

APTE

Audiencia Provincial Teruel (Provinční soud v Teruelu)

APTO

Audiencia Provincial Toledo (Provinční soud v Toledu)

APV

Audiencia Provincial Valencia (Provinční soud ve Valencii)

APVA

Audiencia Provincial Valladolid (Provinční soud ve Valladolidu)

APBI

Audiencia Provincial Vizcaya (Provinční soud ve Vizcayi)

APZA

Audiencia Provincial Zamora (Provinční soud v Zamoře)

APZ

Audiencia Provincial Zaragoza (Provinční soud v Zaragoze)

APCE

Audiencia Provincial Ceuta (Provinční soud v Ceutě)

APML

Audiencia Provincial Melilla (Provinční soud v Melille)

JPII

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (soud prvního stupně a vyšetřující soud)

JPI

Juzgado de Primera Instancia (soud prvního stupně)

JI

Juzgado de Instrucción (vyšetřující soud)

JSO

Juzgado de lo Social (sociální soud)

JCA

Juzgado de lo Contencioso Administrativo (správní soud)

JM

Juzgado de lo Mercantil (obchodní soud)

JVM

Juzgado de Violencia sobre la Mujer (soud pro otázky násilí na ženách)

JP

Juzgado de lo Penal (trestní soud)

JVP

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (soud pro dozor nad výkonem trestů)

JME

Juzgado de Menores (soud pro mladistvé)

JF

Juzgado de Familia (soud pro rodinné záležitosti)

Poslední aktualizace: 26/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.