Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

National ECLI-koordinator

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Digitales und E-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. III/5)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Helmut Weichsel

Tlf. (+43 1) 53115/204211

Faxnummer: (+43 1) 53109/204211

E-mail: helmut.weichsel@bmdw.gv.at

Landekode

ECLI-landekode for Østrig: [AT]

Dannelse af domsindikatoren ECLI

ECLI-koder indgår i afgørelser, der offentliggøres på internet af følgende retter/myndigheder:

  • Forfatningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof)
  • Højesteret (Oberster Gerichtshof) og andre retsinstanser
  • Forbundsforvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht)
  • Finansdomstolen (Bundesfinanzgericht)
  • Delstatsforvaltningsretterne (Landesverwaltungsgerichte)
  • Databeskyttelsesstyrelsen (Datenschutzbehörde)
Sidste opdatering: 08/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.