Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Den 18. januar 2017 begyndte Republikken at anvende den europæiske retspraksisidentifikator (European Case Law Identifier – ECLI) på retsafgørelser i database over retsafgørelser, den opdateres af Kroatiens højesteret (Vrhovni sud) og er på nuværende tidspunkt kun tilgængelig på højesterets hjemmeside. Da offentliggjorte retsafgørelser nu er blevet forsynet med ECLI-identifikatoren, er de tilgængelige via den europæiske søgemaskine på den europæiske e-justiceportal (ESE EEJP). Borgere og aktører inden for retsvæsenet fra andre EU-medlemsstater kan derfor let konsultere ovennævnte database over retsafgørelser, og kroatiske borgere og aktører inden for retsvæsenet kan søge efter retsafgørelser i andre medlemsstater.

Sidste opdatering: 26/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.