Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

National ECLI-koordinator

Nejvyšší soud (den øverste domstol)
Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37
Tjekkiet

Tlf.: +420 541 593 111
Fax: +420 541 213 493

Kodeord til den elektroniske databoks: kccaa9t

E-mail: podatelna@nsoud.cz (skriv venligst ECLI som emne)
Websted: https://nsoud.cz/

Kontaktpersoner:

Petra Polišenská, Michal Ježek (fra den 1. august 2022)

Generering af en national ECLI (ECLI-syntaks)

Siden april 2012 er ECLI-identifikatoren blevet anvendt i Tjekkiet for at henvise til alle den øverste domstols (Nejvyšší soud) afgørelser. Siden marts 2014 er den også blevet anvendt til alle afgørelser fra forfatningsdomstolen (Ústavní soud). Vi arbejder på nuværende tidspunkt med at indføre ECLI-identifikatoren ved appeldomstolene og de regionale domstole. ECLI gør det også muligt at finde disse afgørelser på domstolenes respektive websteder (den øverste domstols afgørelser på adressen https://nsoud.cz/ og forfatningsdomstolens afgørelser på adressen http://nalus.usoud.cz/).

Landekode

[CZ]: "landekoden" for Tjekkiet

Domstolskoder

[NS]: Nejvyšší soud (Tjekkiets øverste domstol)

[US]: Ústavní soud (Tjekkiets forfatningsdomstol)

Eksempel på en ECLI-identifikator, der henviser til en afgørelse fra en tjekkisk retsinstans

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] landekode (CZ for Tjekkiet)

[NS] er forkortelsen (koden) for den domstol, der har truffet afgørelsen (NS for den øverste domstol)

[2012] angiver året, hvor afgørelsen blev truffet

[spisová značka] (sagsnummeret), der er angivet uden mellemrum og uden skråstreg, idet disse erstattes af et punktum

tallet [1] svarer til rækkefølgen af enhver afgørelse, der henhører under samme sagsnummer.. Indsættelsen af dette nummer gør det muligt at undgå, at flere afgørelser fra en domstol tildeles det samme ECLI-nummer i løbet af et år.

Relevante links

https://nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/

Sidste opdatering: 28/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.