Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

National ECLI-koordinator

Nejvyšší soud (den øverste domstol)

Burešova 571/20, Brno — Veveří, PSČ 657 37

Tjekkiet

Tlf.: +420 541 593 111

Fax: +420 541 213 493

Kodeord til den elektroniske databoks: kccaa9t

E-mail: podatelna@nsoud.cz (skriv venligst ECLI som emne)

Websted: https://nsoud.cz

Kontaktpersoner:

Petra Polišenská, Radka Feberová

Generering af en national ECLI (ECLI-syntaks)

Siden april 2012 er ECLI-identifikatoren blevet anvendt i Tjekkiet for at henvise til alle den øverste domstols (Nejvyšší soud) afgørelser. Siden marts 2014 er den også blevet anvendt til alle afgørelser fra forfatningsdomstolen (Ústavní soud). Vi arbejder på nuværende tidspunkt med at indføre ECLI-identifikatoren ved appeldomstolene og de regionale domstole. ECLI gør det også muligt at finde disse afgørelser på domstolenes respektive websteder (den øverste domstols afgørelser og forfatningsdomstolens afgørelser).

Landekode

[CZ]: "landekoden" for Tjekkiet

Domstolskoder

[NS]: Nejvyšší soud (Tjekkiets øverste domstol)

[US]: Ústavní soud (Tjekkiets forfatningsdomstol)

Eksempel på en ECLI-identifikator, der henviser til en afgørelse fra en tjekkisk retsinstans

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] landekode (CZ for Tjekkiet)

[NS] er forkortelsen (koden) for den domstol, der har truffet afgørelsen (NS for den øverste domstol)

[2012] angiver året, hvor afgørelsen blev truffet

[spisová značka] (sagsnummeret), der er angivet uden mellemrum og uden skråstreg, idet disse erstattes af et punktum

Tallet [1] svarer til rækkefølgen af enhver afgørelse, der henhører under samme sagsnummer. Indsættelsen af dette nummer gør det muligt at undgå, at flere afgørelser fra en domstol tildeles det samme ECLI-nummer i løbet af et år.

Relevante links

https://nsoud.cz

http://nalus.usoud.cz

Sidste opdatering: 30/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.