Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

EU-lande

Indholdet er leveret af
EU-lande

Den Europæiske Unions Domstol (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) er ECLI-koordinator for EU's jurisdiktioner.

Landekode

Den "landekode", der skal anvendes for Den Europæiske Unions Domstol i andet element af ECLI, er: [EU]

ECLI-nummerets sammensætning

ECLI-komponenter til identifikation af afgørelser truffet af Den Europæiske Unions Domstol:

  • ECLI-forkortelse
  • Landekode: EU
  • Domstolskode:

C = Domstolen

T = Retten

F = EU-Personaleretten

  • År, hvor afgørelsen blev truffet (format ÅÅÅÅ)
  • Ordenstal bestående af:

Afgørelsens løbenummer pr. jurisdiktion pr. år

Eksempler:

ECLI:EU:C:1998:27 er det 27. dokument fra Domstolen med ECLI i 1998

ECLI:EU:T:2012:426 er det 426. dokument fra Retten med ECLI i 2012

ECLI:EU:F:2010:80 er det 80. dokument fra EU-Personaleretten med ECLI i 2010

Relevante links

EUR-Lex

Curia

Sidste opdatering: 28/09/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.