Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Finland

Finland gennemfører i øjeblikket European Case Law Identifier i alle databaser over retspraksis i Finlex, den nationale juridiske database.

Indholdet er leveret af
Finland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er Aki Hietanen, justitsministeriet, Finland, e-mail: finlex@om.fi

Landekode

Landekoden for Finland er: [FI]

Generering af nationale ECLI

Finland gennemfører i øjeblikket European Case Law Identifier i alle databaser over retspraksis i Finlex, den nationale juridiske database. Projektet blev indledt med forsøg med brugen af ECLI i den finske højesterets og den øverste forvaltningsdomstols databaser over retspraksis. På nuværende tidspunkt anvender databaserne for appeldomstolene, forvaltningsdomstolene og særdomstolene også ECLI-idenfikatoren. I 2013 vil metadataene i dommene blive udvidet med ECLI-metadata. Databaserne over retspraksis i Finlex bruger allerede nu metadata fra Dublin Core Metadata Initiative.

ECLI-identifikatoren vil også blive brugt i Finlex-databasen "retspraksis i den juridiske litteratur". Databasen omfatter henvisninger til retspraksis i den finske juridiske litteratur siden 1926. Retspraksis består af domme afsagt af f.eks. den finske højesteret, den øverste forvaltningsdomstol, appeldomstolene, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Den Europæiske Unions Domstol.

Generering af nationale ECLI

Højesteret: ECLI:FI:KKO:2011:43

Den øverste forvaltningsdomstol: ECLI:FI:KHO:2011:85

- for sagsresuméer (ingen fuld tekst) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Appeldomstolene:

 • Helsinki appeldomstol ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Østfinlands (Itä-Suomi) appeldomstol ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Kouvola appeldomstol ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Rovaniemi appeldomstol ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Turku appeldomstol ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vaasa appeldomstol ECLI:FI:VHO:2011: 7

Forvaltningsdomstole:

 • Helsinki forvaltningsdomstol ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Hämeenlinna forvaltningsdomstol ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvola forvaltningsdomstol ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopio forvaltningsdomstol ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Oulu forvaltningsdomstol ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemi forvaltningsdomstol ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Turku forvaltningsdomstol ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vaasa forvaltningsdomstol ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Åland forvaltningsdomstol ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Forsikringsdomstolen ECLI:FI:VAKO:2010:757

Arbejdsretten ECLI:FI:TTO:2011:108

Markedsdomstolen ECLI:FI:MAO:2010:595

Relevante links

Finlex – den nationale juridiske database

Sidste opdatering: 05/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.