Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Finland

Finland gennemfører i øjeblikket den europæiske retspraksisidentifikator (European Case Law Identifier — ECLI) i alle databaser over retspraksis i Finlex, den nationale juridiske database.

Indholdet er leveret af
Finland

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er Aki Hietanen, justitsministeriet, Finland. E-mail: finlex@om.fi

Landekode

Landekoden for Finland er: [FI]

Generering af nationale ECLI

Finland gennemfører i øjeblikket den europæiske retspraksisidentifikator (European Case Law Identifier — ECLI) i alle databaser over retspraksis i Finlex, den nationale juridiske database. Projektet blev indledt med forsøg med brugen af ECLI i Finlands øverste domstols og øverste forvaltningsdomstols databaser over retspraksis. På nuværende tidspunkt anvender databaserne for appeldomstolene, domstolene i forvaltningsretlige sager og særdomstolene også ECLI-identifikatoren. I 2017 vil metadataene i dommene blive udvidet med ECLI-metadata. Databaserne over retspraksis i Finlex bruger allerede nu metadata fra Dublin Core Metadata Initiative.

ECLI-identifikatoren vil også blive brugt i Finlex-databasen "retspraksis i den juridiske litteratur". Databasen omfatter henvisninger til retspraksis i den finske juridiske litteratur siden 1926. Retspraksis består af domme afsagt af f.eks. Finlands øverste domstol, den øverste domstol i forvaltningsretlige sager, appeldomstolene, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Den Europæiske Unions Domstol.

Generering af nationale ECLI

Den øverste domstol: ECLI:FI:KKO:2017:21

Den øverste domstol i forvaltningsretlige sager: ECLI:FI:KHO:2017:63

— for sagsresuméer (ingen fuld tekst): ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Appeldomstolene:

 • Helsinki appeldomstol: ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Østfinlands (Itä-Suomi) appeldomstol: ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Kouvola appeldomstol: ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Rovaniemi appeldomstol: ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Turku appeldomstol: ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vaasa appeldomstol: ECLI:FI:VHO:2011:7

Forvaltningsdomstole:

 • Helsinki forvaltningsdomstol: ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Hämeenlinna forvaltningsdomstol: ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvola forvaltningsdomstol: ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopio forvaltningsdomstol: ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Oulu forvaltningsdomstol: ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemi forvaltningsdomstol: ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Turku forvaltningsdomstol: ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vaasa forvaltningsdomstol: ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Åland forvaltningsdomstol: ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Domstolen i sager om social sikring: ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Arbejdsretten: ECLI:FI:TT:2016:128

Domstolen i handelsretlige sager: ECLI:FI:MAO:2010:595

Links

Finlex — den nationale juridiske database

Sidste opdatering: 19/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.