Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Grækenland deltager ikke i ECLI-systemet.

Grækenland arbejder imidlertid på at oprette en database, der omfatter alle græske retsafgørelser. Der er allerede flere elektroniske databaser over retspraksis på nettet, der føres af:

1) Grækenlands højesteret, der indeholder højesterets egen retspraksis:

http://www.areiospagos.gr/

2) Statsrådet, der indeholder Rådets egen retspraksis:

https://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Athens forvaltningsret i første instans, der indeholder forvaltningsrettens egen praksis:

(denne tjeneste står kun til rådighed for autoriserede brugeres)

http://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Der findes også private medlemsdatabaser, som man skal betale for at få adgang til, herunder:

1) Athens Advokatsamfund

http://www.dsanet.gr/

2) Intracom Services (privat)

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html

Sidste opdatering: 16/09/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.