Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er domstolsadministrationen (Tiesu administrācija).

E-mailadresse på kontaktperson: pasts@ta.gov.lv

Landekode

Landekoden for Letland er: [LV]

Generering af en national ECLI

ECLI blev indført i Letland i september 2017. Alle retsafgørelser, der er registreret i det retlige netværks informationssystem, med undtagelse af afgørelser truffet i form af en beslutning og afgørelser truffet af en undersøgelsesdommer, får tildelt en ECLI. Offentligt tilgængelige afgørelser offentliggøres på webstedet: https://www.elieta.lv/web/.

Elementstrukturen i den lettiske ECLI-kode

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF hvor:

ECLI er den faste betegnelse for European Case Law Identifier

LV er den faste landekode, dvs. den internationale kode for Letland

AAAAAA er koden for domstolen

BBBB er det år, afgørelsen blev truffet

CCDD.E12345678.90 er afgørelsens serienummer, hvor

CC angiver den måned, afgørelsen blev truffet

DD angiver den dag, afgørelsen blev truffet

E12345678 er sagsnummeret eller eventuelt arkiv- eller registreringsnummeret for anmodningen

90 er serienummeret på afgørelsen i en sag eller behandlingen af en begæring, hvis der ikke er noget sagsnummer

FF er afgørelsens art [RS (retsmøde – rīcības sēde), L (afgørelse – lēmums), S (dom eller kendelse – spriedums), BL (kontrabeslutning – blakuslēmums)].

For eksempel: Afgørelse ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (ECLI står for European Case Law Identifier, LV er den internationale landekode for Letland, RAT er koden for appeldomstolen for regionen Riga (Rīgas apgabaltiesa], 2016 er året for afgørelsen, 1201 er datoen for afgørelsen (1. december), C28087609 er sagsnummeret ifølge den metode, der er beskrevet i dette afsnit, 1 er afgørelsens løbenummer, og S angiver, om afgørelsen er en dom eller en kendelse [spriedums)).

Koder for de lettiske domstole

Domstolens kode

Betegnelse

AT

Den øverste domstol (Augstākā Tiesa)

KUAT

Appeldomstolen for regionen Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Appeldomstolen for regionen Latgale (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Appeldomstolen for regionen Riga (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Appeldomstolen for regionen Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Appeldomstolen for regionen Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

ADRJJTN

Distriktsdomstol i forvaltningsretlige sager (Administratīvā rajona tiesa), domhuset i Jelgava (Jelgavas tiesu nams)

ADRJLTN

Distriktsdomstol i forvaltningsretlige sager (Administratīvā rajona tiesa), domhuset i Liepāja (Liepājas tiesu nams)

ADRJRTN

Distriktsdomstol i forvaltningsretlige sager (Administratīvā rajona tiesa), domhuset i Rēzekne (Rēzekne tiesu nams)

ADRJRIT

Distriktsdomstol i forvaltningsretlige sager (Administratīvā rajona tiesa), domhuset i Riga (Rīgas tiesu nams)

ADRJVTN

Distriktsdomstol i forvaltningsretlige sager (Administratīvā rajona tiesa), domhuset i Valmiera (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Distriktsdomstolen i Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Distriktsdomstolen i Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BSRT

Distriktsdomstolen i Bauska (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Distriktsdomstolen i Cēsis (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Domstolen i Daugavpils (Daugavpils tiesa)

DORT

Distriktsdomstolen i Dobele (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Distriktsdomstolen i Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Domstolen i Jelgava (Jelgavas tiesa)

JERT

Distriktsdomstolen i Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)

KURT

Distriktsdomstolen i Kuldiga (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Domstolen i Liepaja (Liepājas tiesa)

LIRT

Distriktsdomstolen i Limbazi (Limbažu rajona tiesa)

MART

Distriktsdomstolen i Madona (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Distriktsdomstolen i Ogre (Ogres rajona tiesa)

REZT

Domstolen i Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

RPT

Byretten i Riga (Rīgas pilsētas tiesa)

RLPT

Byretten i Riga (retskreds Latgale) (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Byretten i Riga (retskreds Vidzeme) (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Byretten i Riga (retskreds nord) (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Distriktsdomstolen i Riga (Rīgas rajona tiesa)

SART

Distriktsdomstolen i Saldus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Byretten i Sigulda (Siguldas tiesa)

TART

Distriktsdomstolen i Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Distriktsdomstolen i Tukums (Tukuma rajona tiesa)

VART

Distriktsdomstolen i Valka (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Distriktsdomstolen i Valmiera (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Domstolen i Ventspils (Ventspils tiesa)

ELT Domstol for økonomiske anliggender (Ekonomisko lietu tiesa)
Sidste opdatering: 05/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.