Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Letland

Indholdet er leveret af
Letland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er domstolsstyrelsen [Tiesu administrācija].

E-mail: kanceleja@ta.gov.lv

Landekode

Landekoden for Letland er: [LV]

Generering af en national ECLI

ECLI blev indført i Letland i september 2017. Alle retsafgørelser, der er registreret i retsinformationssystemet, med undtagelse af afgørelser truffet i form af en beslutning og afgørelser truffet af en undersøgelsesdommer, får tildelt en ECLI. Offentligt tilgængelige afgørelser findes på https://www.elieta.lv/web/.

Elementstrukturen i den lettiske  ECLI-kode

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF hvor:

ECLI er den faste betegnelse for European Case Law Identifier

LV er den faste landekode, dvs. den internationale kode for Republikken Letland

AAAAAA er koden for domstolen

BBBB er det år, afgørelsen blev truffet

CCDD.E12345678.90 er afgørelsens serienummer, hvor

CC angiver den måned, afgørelsen blev truffet

DD angiver den dag, afgørelsen blev truffet

E12345678 er sagsnummeret eller eventuelt arkiv- eller registreringsnummeret for anmodningen

90 er serienummeret på afgørelsen i en sag eller behandlingen af en begæring, hvis der ikke er noget sagsnummer

FF er afgørelsens art [RS (retsmøde – rīcības sēde), L (afgørelse – lēmums), S (dom eller kendelse – spriedums), BL (kontrabeslutning – blakuslēmums).

Eksempel: Afgørelse ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (ECLI står for European Case Law Identifier, LV er den internationale landekode for Republikken Letland, RAT er koden for appeldomstolen for regionen Riga [Rīgas apgabaltiesa], 2016 er året for afgørelsen, 1201 er datoen for afgørelsen [1. december], C28087609 er sagsnummeret ifølge den metode, der er beskrevet i dette afsnit, 1 er afgørelsens løbenummer, og S angiver, at afgørelsen er en dom eller en kendelse [spriedums]).

Koder for de lettiske domstole

Domstolens kode

Betegnelse

AT

Den øverste domstol (Augstākā Tiesa)

KUAT

Appeldomstolen for regionen Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Appeldomstolen for regionen Latgale (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Appeldomstolen for regionen Riga (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Appeldomstolen for regionen Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Appeldomstolen for regionen Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

ADTJ

Distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager, domhuset i Jelgava (Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams)

ADTL

Distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager, domhuset i Liepāja (Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams)

ADTR

Distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager, domhuset i Rēzekne (Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams)

ADRT

Distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager, domhuset i Riga (Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams)

ADTV

Distriktsdomstolen i forvaltningsretlige sager, domhuset i Valmiera (Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams)

AIRT

Distriktsdomstolen i Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Distriktsdomstolen i Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BLRT

Distriktsdomstolen i Balvi (Balu rajona tiesa )

BSRT

Distriktsdomstolen i Bauska (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Distriktsdomstolen i Cēsis (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Byretten i Daugavpils (Daugavpils tiesa)

DORT

Distriktsdomstolen i Dobele (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Distriktsdomstolen i Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Byretten i Jelgava (Jelgavas tiesa)

JERT

Distriktsdomstolen i Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)

JURT

Byretten i Jūrmala (Jūrmalas tiesa)

KRRT

Distriktsdomstolen i Krāslava (Krāslavas rajona tiesa)

KURT

Distriktsdomstolen i Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Byretten i Liepāja (Liepājas tiesa)

LIRT

Distriktsdomstolen i Limbazi (Limbažu rajona tiesa)

LURT

Distriktsdomstolen i Ludza (Ludzas rajona tiesa)

MART

Distriktsdomstolen i Madona (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Distriktsdomstolen i Ogre (Ogres rajona tiesa)

PRRT

Distriktsdomstolen i Preili (Preiļu rajona tiesa)

REZT

Byretten i Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

RCRT

Byretten i Riga, retskreds centrum (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa)

RKRT

Byretten i Riga, retskreds Kurzeme (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)

RLPT

Byretten i Riga, retskreds Latgale (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Byretten i Riga, retskreds Videzeme (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZPT

Byretten i Riga, retskreds Zemgale (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa);

RZRT

Byretten i Riga, retskreds nord (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Distriktsdomstolen i Riga (Rīgas rajona tiesa)

SART

Distriktsdomstolen i Saldus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Byretten i Sigulda (Siguldas tiesa)

TART

Distriktsdomstolen i Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Distriktsdomstolen i Tukums (Tukuma rajona tiesa)

VART

Distriktsdomstolen i Valka (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Distriktsdomstolen i Valmiera (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Byretten i Ventspils (Ventspils tiesa)

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.