Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er den nationale domstolsadministration, L.Sapiegos gatvė 15, LT-10312 Vilnius, Litauen. Tlf.: +370 5 266 29 81, e-mail: info@teismai.lt.

Landekode

Landekoden for Litauen er [LT].

Generering af nationale ECLI

ECLI anvendes endnu ikke i Litauen.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.