Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er rådet for retsvæsenet (Raad voor de rechtspraak): ecliservice@rechtspraak.nl.

Landekode

Landekoden for Nederlandene er: [NL]

Oprettelsen af den nationale ECLI

ECLI blev indført i Nederlandene den 28. juni 2013. En ECLI-kode kan tildeles til:

a)      alle retsafgørelser, som er offentliggjort på rådet for retsvæsenets websted: http://www.rechtspraak.nl/

b)      alle disciplinære afgørelser, som er offentliggjort på det fælles websted for de disciplinære myndigheder: http://www.tuchtrecht.nl/

c)      alle retsafgørelser, som ikke er offentliggjort på webstederne i henhold til a) og b), men er offentliggjort i tidsskrifter eller databaser, og retsafgørelser, som er offentliggjort i kommercielt øjemed med "fri adgang". Udgivere af tidsskrifter og databaseadministratorer, som gerne vil registrere deres afgørelser, kan gøre dette ved at sende en e-mail til ovenstående e-mailadresse

d)     alle retsafgørelser, som opbevares i rådet for retsvæsenets interne database.

Uanset om selve afgørelsen offentliggøres på et af de to websteder, der er anført ovenfor, offentliggøres alle nederlandske ECLI-koder samt som minimum navnet på det organ, der har truffet afgørelsen, datoen for afgørelsen og sagsnummeret på webstedet http://www.rechtspraak.nl/. Hvis de kendes, angives der også henvisninger til publikationer af afgørelsen i tidender eller databaser.

Nederlandske ECLI-koder består af følgende:

  • "ECLI"
  • landekoden "NL"
  • domstolskoden – se under overskriften "ECLI-domstolskoder"
  • årstal for afgørelsen
  • et serienummer. Der findes to forskellige formater:
    • Inden den 28. juni 2013 fik næsten alle afgørelser, som blev offentliggjort i Nederlandene, et "LJN" (Landelijk Jurisprudentienummer eller landesagsnummer). Dette LJN bestod altid af to bogstaver og fire tal, f.eks.: "AB1234". Af konsekvenshensyn er dette LJN medtaget som femte del af ECLI-koden.
    • Fra den 28. juni 2013 tildeles der ikke længere LJN. Alle afgørelser, som får en ECLI-kode efter denne dato, har et stigende serienummer, der kun består af tal. Dette kan også være tilfældet for afgørelser, som er truffet inden den 28. juni 2013.

De vigtigste domstolskoder

Nederlandene har en lang række domstolskoder. Koderne for de vigtigste nederlandske domstole er angivet nedenfor.

Den 1. januar 2013 ændredes organisationen af domstolene i Nederlandene væsentligt. Domstole, der ikke længere findes efter den 1. januar 2013, er angivet som "nedlagt". Den 1. april 2013 skete der en yderligere ændring. De domstole, der ikke længere findes efter denne dato, er også angivet som "nedlagt".

De øverste domstole

HR

Hoge Raad (højesteret)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (advocaat-generaal) (den offentlige anklagemyndighed ved højesteret) (rigsadvokaten)

RVS

Raad van State (statsrådet)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (øverste forvaltningsdomstol i visse socialretlige sager)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (øverste forvaltningsdomstol i visse sager med tilknytning til erhvervslivet)

Appeldomstole

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Amsterdams appeldomstol)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (nedlagt)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (nedlagt)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (nedlagt)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Domstole i første instans

RBALK

Rechtbank Alkmaar (retten i Alkmaar) (nedlagt)

RBALM

Rechtbank Almelo (nedlagt)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (nedlagt)

RBASS

Rechtbank Assen (nedlagt)

RBBRE

Rechtbank Breda (nedlagt)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (nedlagt)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (nedlagt)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (nedlagt)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (nedlagt)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (nedlagt)

RBMID

Rechtbank Middelburg (nedlagt)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (nedlagt)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (nedlagt)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (nedlagt)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (nedlagt)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (nedlagt)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (nedlagt)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (nedlagt)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Alle domstolskoder

Der findes en fuldstændig alfabetisk liste over de nederlandske domstolskoder i bilaget (Annex PDF (73 Kb) NL). Organer, der ikke længere findes, er angivet som "nedlagt".

.
Sidste opdatering: 21/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.