Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

National ECLI-koordinator

Adresse: Rua Duque de Palmela, n.º 23, 1250-097 Lissabon – Portugal

Tlf.: +351 213 220 020
Fax: +351 213 474 918

E-mail: csm@csm.org.pt
Website: https://www.csm.org.pt/

Landekode

Landekoden for Portugal er [PT].

Generering af en national ECLI

Portugal afsluttede indførelsen af den europæiske retspraksisidentifikator (ECLI) i november 2018 inden for rammerne af et projekt, der blev medfinansieret af Den Europæiske Union via programmet for retlige anliggender 2014-2020 under Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere (GD JUST) på et fælles initiativ fra det øverste retsråd (Conselho Superior da Magistratura) og instituttet for økonomisk styring og anskaffelse af udstyr til retsvæsenet (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

ECLI-identifikatoren omfatter i øjeblikket de øverste domstoles afgørelser, nemlig:

 • Supremo Tribunal de Justiça (højesteret)
 • Tribunal da Relação de Coimbra (appelretten i Coimbra)
 • Tribunal da Relação de Évora (appelretten i Évora)
 • Tribunal da Relação de Guimarães (appelretten i Guimarães)
 • Tribunal da Relação de Lisboa (appelretten i Lissabon)
 • Tribunal da Relação do Porto (appelretten i Porto).

En ny søgemaskine til at finde national retspraksis ved hjælp af den tildelte europæiske identifikator kan tilgås via webstedet https://jurisprudencia.csm.org.pt/.

ECLI er i Portugal opbygget på følgende måde:

 • «ECLI»
 • Landekode: «PT»
 • Retsinstansens kode: «STJ», «TRL», «TRP», «TRC», «TRE» ou «TRG» (i øjeblikket kan ECLI kun bruges til at finde afgørelser truffet af ovennævnte domstole)
 • Året, hvor afgørelsen blev truffet
 • Et serienummer, som i det portugisiske tilfælde vil være baseret på sagsnummeret (undertiden med tilføjelse af de identifikationskoder, der anvendes ved tildeling af sager ved de højere retsinstanser).

Alle led er adskilt af kolon.

Et eksempel på en portugisisk ECLI:

Identifikatoren ECLI:PT:TRC:2017:198.15.3GCACB.C1, svarer til den dom, som appelretten i Coimbra (TRC) afsagde i Portugal (PT) i 2017 i sag nummer 198/15.3GCACB

Sidste opdatering: 18/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.