Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er det slovakiske justitsministeriums projektstyringsafdeling – e-mail: ecli@justice.sk

Landekode

Slovakiets landekode er: [SK]

Dannelse af en national ECLI-kode

Der dannes en ECLI-kode, når en dom er afsagt. Kun domme, der er afsagt efter den 25. juli 2011, forsynes med et ECLI-nummer. Hvis en dom, der er afsagt før den 25. juli 2011, appelleres efter den 25. Juli 2011, forsynes denne og alle andre domme i sagen dog også med en ECLI-kode.

Eksempel på en slovakisk ECLI-kode:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = forkortelse for retten

2011 = året

0123456789 = IČS (filidentifikationsnummeret)

123 = dommens serienummer i filen

Sidste opdatering: 27/02/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.