Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er CENDOJ.-CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL, som henhører under CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA: cendoj.ecli@cgpj.es.

Landekode

Spaniens landekode er: [ES]

Dannelse af den nationale ECLI-kode

ECLI-systemet blev indført i Spanien i november 2012.

Dette var muligt, fordi retspraksis i Spanien allerede, da ECLI-projektet blev påbegyndt, dvs. den 27. oktober 2001, var forsynet med en national identifikator, kaldet Repositorio Oficial de Jurisprudencia (ROJ), ved hjælp af hvilken man kunne finde frem til de afgørelser, som er blevet truffet af alle spanske retsinstanser lige fra byretterne og til højesteret.

På hjemmesiden https://www.poderjudicial.es, er der fri adgang for alle borgere til de spanske domstoles afgørelser, i alt 5.600.000 afgørelser, hvis antal stiger hvert år, og der er en særlig afdeling af hjemmesiden for dommere, anklagere og justitssekretærer med supplerende oplysninger og hyperlinks til forfatningsdomstolens og EU-Domstolens praksis samt national og international lovgivning og retspraksis: https://www.poderjudicial.es.

Spanien har valgt at fastholde den nationale identifikator, ROJ, som er ID for Cendoj i sin egenskab af officielt organ for offentliggørelsen af spansk retspraksis, samtidig med at ECLI benyttes på europæisk plan. Via e-justice-portalen var der i 2014 således adgang til 2.500.000 afgørelser, der var truffet af de forskellige spanske retsinstanser (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia og Audiencias Provinciales) samt til et udvalg af førsteinstansafgørelser af almindelig retlig interesse eller som har betydning på det sociale område, hvis antal stiger dagligt i takt med, at der træffes nye afgørelser. Indførelsen af ECLI-systemet er forløbet tilfredsstillende i Spanien, der også for tiden deltager som partner i BO-ECLI.

De spanske ECLI-koder er sammensat således:

  • "ECLI"
  • Landekoden: "ES"
  • Retsinstansen kode. En forkortelse, der henviser til den domstol, der har afsagt dommen – se afsnittet "Retsinstansernes ECLI-koder"
  • Året, hvor afgørelsen blev truffet
  • Et løbenummer, der i Spaniens tilfælde svarer til løbenummeret i den nationale identifikator ROJ. Dette gør det muligt automatisk at danne ECLI-koden, når en dom har fået en ROJ-kode.
  • Er der tale om en kendelse, tilføjes bogstavet A til sidst.

EKSEMPLER:

ROJ er den nationale retspraksisidentifikator.

1) *Dom af 30. maj 2014 afsagt af Audiencia Nacional. Afdelingen for straffesager, med ROJ: SAN 2389/2014

* Den tilsvarende ECLI-kode er :

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Dom af 15. april 2011 afsagt af Tribunal Superior de Justicia. Afdelingen i Burgos i den selvstyrende region Castilla y León, med ROJ: STSJ CL 782/2011

* Den tilsvarende ECLI-kode er :

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

3) *Kendelse af 29. oktober 2015 afsagt af Audiencia Nacional. Afdelingen for straffesager, med ROJ: ANN 199/2015

* Den tilsvarende ECLI-kode er:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Retsinstansernes ECLI-koder

I Spanien dannes ECLI-koden ved hjælp af forkortelsen for den retsinstans, der har truffet afgørelsen, og det er den samme forkortelse, der benyttes i den nationale retspraksisidentifikator ROJ.

FORKORTELSE

NAVN

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Tribunal Supremo

AN

Audiencia Nacional

TSJAND

Tribunal Superior de Justicia Andalucía

TSJAR

Tribunal Superior de Justicia Aragón

TSJAS

Tribunal Superior de Justicia Asturias

TSJBAL

Tribunal Superior de Justicia Baleares

TSJICAN

Tribunal Superior de Justicia Canarias

TSJCANT

Tribunal Superior de Justicia Cantabria

TSJCL

Tribunal Superior de Justicia Castilla y León

TSJ CLM

Tribunal Superior de Justicia Castilla la Mancha

TSJCAT

Tribunal Superior de Justicia Cataluña

TSJCV

Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana

TSJEXT

Tribunal Superior de Justicia Extremadura

TSJGAL

Tribunal Superior de Justicia Galicia

TSJLR

Tribunal Superior de Justicia La Rioja

TSJMAD

Tribunal Superior de Justicia Madrid

TSJMU

Tribunal Superior de Justicia Murcia

TSJNAV

Tribunal Superior de Justicia Navarra

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia País Vasco

TSJCE

Tribunal Superior de Justicia Ceuta

TSJML

Tribunal Superior de Justicia Melilla

APVI

Audiencia Provincial Álava

APAB

Audiencia Provincial Albacete

APA

Audiencia Provincial Alicante

APAL

Audiencia Provincial Almería

APAV

Audiencia Provincial Ávila

APBA

Audiencia Provincial Badajoz

APIB

Audiencia Provincial Baleares

APB

Audiencia Provincial Barcelona

APBU

Audiencia Provincial Burgos

APCC

Audiencia Provincial Cáceres

APCA

Audiencia Provincial Cádiz

APCS

Audiencia Provincial Castellón

APCR

Audiencia Provincial Ciudad Real

APCO

Audiencia Provincial Córdoba

APC

Audiencia Provincial A Coruña

APCU

Audiencia Provincial Cuenca

APGI

Audiencia Provincial Girona

APGR

Audiencia Provincial Granada

APGU

Audiencia Provincial Guadalajara

APSS

Audiencia Provincial Guipúzcoa

APH

Audiencia Provincial Huelva

APHU

Audiencia Provincial Huesca

APJ

Audiencia Provincial Jaén

APLE

Audiencia Provincial León

APL

Audiencia Provincial Lleida

APLO

Audiencia Provincial La Rioja

APLU

Audiencia Provincial Lugo

APM

Audiencia Provincial Madrid

APMA

Audiencia Provincial Málaga

APMU

Audiencia Provincial Murcia

APNA

Audiencia Provincial Navarra

APOU

Audiencia Provincial Ourense

APO

Audiencia Provincial Asturias

APP

Audiencia Provincial Palencia

APGC

Audiencia Provincial Las Palmas

APPO

Audiencia Provincial Pontevedra

APSA

Audiencia Provincial Salamanca

APTF

Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife

APS

Audiencia Provincial Cantabria

APSG

Audiencia Provincial Segovia

APSE

Audiencia Provincial Sevilla

APSO

Audiencia Provincial Soria

APT

Audiencia Provincial Tarragona

APTE

Audiencia Provincial Teruel

APTO

Audiencia Provincial Toledo

APV

Audiencia Provincial Valencia

APVA

Audiencia Provincial Valladolid

APBI

Audiencia Provincial Vizcaya

APZA

Audiencia Provincial Zamora

APZ

Audiencia Provincial Zaragoza

APCE

Audiencia Provincial Ceuta

APML

Audiencia Provincial Melilla

JPII

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

JPI

Juzgado de Primera Instancia

JI

Juzgado de Instrucción

JSO

Juzgado de lo Social

JCA

Juzgado de lo Contencioso Administrativo

JM

Juzgado de lo Mercantil

JVM

Juzgado de Violencia sobre la Mujer

JP

Juzgado de lo Penal

JVP

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

JME

Juzgado de Menores

JF

Juzgado de Familia

Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.