Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Εθνικός συντονιστής ECLI

Ο εθνικός συντονιστής για το Βέλγιο είναι η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης, κεντρικές υπηρεσίες (SPF Justice - info@just.fgov.be)

Κωδικός «χώρα»

Κωδικός χώρας ECLI για το Βέλγιο: [BE]

Παραγωγή εθνικού ECLI

Η ταξινόμηση του ECLI ενεργοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017.
Η νομολογία

  • του Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Cour de Cassation),
  • των εφετείων
  • των δευτεροβάθμιων εργατοδικείων (Cours du travail),
  • των πρωτοδικείων,
  • των εμποροδικείων,
  • των πρωτοβάθμιων εργατοδικείων (tribunaux du travail),

που είναι καταχωρισμένη στη δημόσια βάση δεδομένων της βελγικής νομολογίας JUPORTAL, είναι επίσης διαθέσιμη μέσω της μηχανής αναζήτησης ECLI.

Ο αριθμός ECLI έχει την ακόλουθη δομή: ECLI:BE:[κωδικός δικαστηρίου]:[έτος της απόφασης]:[αύξων αριθμός]

Ο αύξων αριθμός αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη που χωρίζονται με τελεία:

  • κωδικός «είδος απόφασης»:

ARR για απόφαση δευτεροβάθμιου ή ανώτατου δικαστηρίου,
CONC για προτάσεις της εισαγγελίας,
DEC για απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
ORD για παραγγελία,
AVIS για γνωμοδότηση.

  • σειριακός αριθμός.

Έως τα μέσα Νοεμβρίου 2019, ο εν λόγω σειριακός αριθμός αποτελούνταν από την ημερομηνία της απόφασης με τη μορφή ΕΕΕΕΜΜΗΗ (έτος-μήνας-ημέρα) ακολουθούμενη από τελεία και έναν αριθμό ακολουθίας.

Από τα μέσα Νοεμβρίου 2019, ο σειριακός αριθμός των αποφάσεων και των συμπερασμάτων του Ακυρωτικού Δικαστηρίου περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το τμήμα στο οποίο εκδικάστηκε η υπόθεση. Ο σειριακός αριθμός είναι ΕΕΕΕΜΜΗΗ (έτος-μήνας-ημέρα) ακολουθούμενος από τελεία, τον κωδικό του τμήματος, ακόμα μία τελεία και έναν αριθμό ακολουθίας.

Το πλήρες ECLI των προτάσεων της εισαγγελίας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου για υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση στις 6 Μαΐου 2010 έχει ως εξής: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Για παράδειγμα, το πλήρες ECLI απόφασης του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της 30ής Οκτωβρίου 2020 έχει ως εξής: ECLI: BE: CASS: 2020: ARR.20201030.1N.4

Εάν αναζητάτε απόφαση της οποίας γνωρίζετε ήδη τον αριθμό ECLI, μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση στη σελίδα με τα στοιχεία της απόφασης χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση URL: https://juportal.be/content/<numéro ECLI>.

Για παράδειγμα, θα βρείτε τις σελίδες με τα στοιχεία των αριθμών ECLI ως παράδειγμα στις ακόλουθες διευθύνσεις:

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Κωδικός δικαστηρίου

Το Βέλγιο διαθέτει μεγάλο αριθμό κωδικών δικαστηρίων. Ο κατάλογος με τους κωδικούς των δικαστηρίων του Βελγίου βρίσκεται στον εξής πίνακα PDF (276 Kb) fr .

Το δικαστικό τοπίο του Βελγίου επανασχεδιάστηκε την 1η Απριλίου 2014. Ο εν λόγω πίνακας περιέχει τις ονομασίες των δικαστηρίων πριν και μετά τη μεταρρύθμιση της 1ης Απριλίου 2014.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.