Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εθνικός συντονιστής ECLI

Καθήκοντα εθνικού συντονιστή ECLI ασκεί το:

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (Vissh Sadeben Savet, ВСС)

Ulitsa „Saborna” № 9

Sofia 1000,          
Βουλγαρία

Έως ότου δημιουργηθεί λειτουργική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι πληροφορίες μπορούν να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:

Мartin Velichkov, martin.velichkov@mail.bg , τηλ. + 359 2 930 49 43

Valeri Mihaylov, valery@abv.bg , τηλ. + 359 2 930 49 36

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για τη Βουλγαρία είναι: [BG]

Παραγωγή του εθνικού ECLI

Με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, θεσπίστηκε μοντέλο για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων των δικαστηρίων, το οποίο περιλαμβάνει τμήμα για τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη χρήση κεντρικής διαδικτυακής διασύνδεσης από τα δικαστήρια για τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.