Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικάισπανικάτσεχικάδανικάγερμανικάεσθονικάαγγλικάγαλλικάιταλικάλεττονικάλιθουανικάουγγρικάμαλτέζικαολλανδικάπολωνικάπορτογαλικάρουμανικάσλοβακικάσλοβενικάφινλανδικάσουηδικά
Swipe to change

Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στη Δημοκρατία της Κροατίας δεν έχει εισαχθεί το σύστημα ECLI στη βάση δεδομένων νομολογίας της οποίας η διαχείριση τελεί υπό την αιγίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου (Vrhovni sud) της Δημοκρατίας της Κροατίας και στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω των ιστοσελίδων του ανώτατου δικαστηρίου. Επομένως, δεδομένης της σημασίας του συστήματος ECLI και της ανάγκης να εισαχθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας αποφάσισαν να υποβάλουν προσφορά στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιοσύνη» της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» 2014-2020) με σκοπό την εφαρμογή του συστήματος ECLI.

Αποτελεί για μας μεγάλη ικανοποίηση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσημα το προαναφερόμενο έργο και θα ξεκινήσουμε την εισαγωγή του συστήματος ECLI στις αρχές Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, σε συνεργασία με δέκα περίπου εταίρους του έργου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/09/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.