Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Εθνικός συντονιστής ECLI

Ανώτατο Δικαστήριο (Nejvyšší soud)
Burešova 571/20, Brno - Veveří, ταχυδρομικός κώδικας: 657 37
Τσεχική Δημοκρατία

Τηλέφωνο: +420 541 593 111
Φαξ: +420 541 213 493

Αναγνωριστικό ηλεκτρονικής θυρίδας δεδομένων: kccaa9t

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: podatelna@nsoud.cz (παρακαλείστε να γράψετε «ECLI» στο θέμα)
ιστότοπος: https://nsoud.cz/

Στοιχεία επικοινωνίας:

Petra Polišenská, Michal Ježek (από την 1η Αυγούστου 2022)

Παραγωγή εθνικού ECLI (σύνταξη ECLI)

Το αναγνωριστικό ECLI χρησιμοποιείται στην Τσεχική Δημοκρατία από τον Απρίλιο του 2012 για τον χαρακτηρισμό αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου (Nejvyšší soud) και από τον Μάρτιο του 2014 για τον χαρακτηρισμό αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Ústavní soud). Το αναγνωριστικό ECLI εφαρμόζεται επί του παρόντος σε επίπεδο ανώτερων δικαστηρίων και περιφερειακών δικαστηρίων. Οι αποφάσεις που χαρακτηρίζονται με το αναγνωριστικό ECLI μπορούν επίσης να αναζητηθούν με χρήση του αναγνωριστικού στους ιστοτόπους των δικαστηρίων (αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου στη διεύθυνση https://nsoud.cz/ και αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου στη διεύθυνση http://nalus.usoud.cz/).

Κωδικός χώρας

[CZ]: κωδικός χώρας για την Τσεχική Δημοκρατία.

Κωδικοί δικαστηρίων

[NS]: Nejvyšší soud (Ανώτατο Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας).

[US]: Ústavní soud (Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας).

Παράδειγμα αναγνωριστικού ECLI για αποφάσεις τσεχικών δικαστηρίων

ECLI:CZ:NS:2012:[αριθμός υπόθεσης].1

[CZ]: κωδικός χώρας (CZ για την Τσεχική Δημοκρατία)·

[NS]: κωδικός του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (NS για το Ανώτατο Δικαστήριο - Nejvyšší soud)·

[2012]: έτος έκδοσης της απόφασης·

[αριθμός υπόθεσης]: δεν περιέχει κενά ή αριστερότροπες καθέτους· αυτά αντικαθίστανται από τελείες·

Ο αριθμός [1] είναι ο αύξων αριθμός της απόφασης. Η συμπερίληψη του αύξοντα αριθμού διασφαλίζει ότι το ίδιο αναγνωριστικό ECLI δεν χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό περισσότερων από μίας απόφασης από ένα δικαστήριο κατά το ίδιο έτος.

Συναφείς σύνδεσμοι

https://nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.