Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εθνικός συντονιστής ECLI

Nejvyšší soud (Ανώτατο Δικαστήριο)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, PSČ 657 37

Τσεχική Δημοκρατία

Τηλ.: +420 541 593 111

Φαξ: +420 541 213 493

Αναγνωριστικό συσκευής αποθήκευσης δεδομένων (data box): kccaa9t

Ηλ. ταχυδρομείο: podatelna@nsoud.cz (παρακαλείστε να αναφέρετε στο θέμα: (ECLI)

Ιστότοπος: https://nsoud.cz

Επικοινωνία:

κυρία Petra Polišenská, κυρία Radka Feberová

Παραγωγή εθνικού ECLI (σύνταξη ECLI)

Στην Τσεχική Δημοκρατία όλες οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου (Nejvyšší soud) έχουν προσδιοριστεί με το αναγνωριστικό ECLI από τον Απρίλιο του 2012 και μετά. Το ίδιο συνέβη με όλες τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Ústavní soud) από τον Μάρτιο του 2014. Σήμερα εργαζόμαστε για την εφαρμογή του εν λόγω αναγνωριστικού στα ανώτερα και περιφερειακά δικαστήρια. Οι αποφάσεις αυτών των δικαστηρίων μπορούν να αναζητηθούν με το αναγνωριστικό ECLI στους ιστοτόπους των δικαστηρίων (αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου).

Κωδικός χώρας

[CZ]: κωδικός χώρας για την Τσεχική Δημοκρατία

Κωδικοί δικαστηρίων

[NS]: Nejvyšší soud (Ανώτατο Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας).

[US]: Ústavní soud (Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας).

Παράδειγμα αναγνωριστικού ECLI για απόφαση τσεχικών δικαστηρίων

ECLI:CZ:NS:2012:spisová značka.1

[CZ] κωδικός χώρας (CZ για την Τσεχική Δημοκρατία)

[NS] είναι ο κωδικός του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (NS για το Ανώτατο Δικαστήριο)

[2012] είναι το έτος έκδοσης της απόφασης

[spisová značka] (αριθμός υπόθεσης) χωρίς διαστήματα ούτε καθέτους, αλλά με τελεία

αριθμός [1] είναι ο τακτικός αριθμός όλων των αποφάσεων με τον ίδιο αριθμό υπόθεσης. Η συμπερίληψη του τακτικού αριθμού εξασφαλίζει ότι το ίδιο αναγνωριστικό ECLI δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό περισσότερων της μίας απόφασης από ένα δικαστήριο το ίδιο έτος.

Σχετικοί σύνδεσμοι

https://nsoud.cz

http://nalus.usoud.cz

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.