Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) είναι ο συντονιστής ECLI για τα δικαστήρια της ΕΕ.

Κωδικός χώρας

Ο «κωδικός χώρας» για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να χρησιμοποιείται στο δεύτερο στοιχείο του ECLI είναι: [EU]

Παραγωγή ECLI

Επιμέρους στοιχεία του ECLI για τον προσδιορισμό των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

  • Συντομογραφία ECLI
  • Κωδικός χώρας: EU
  • Κωδικός δικαστηρίου:

C = Δικαστήριο

T = Γενικό Δικαστήριο

F = Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης

  • Έτος έκδοσης της απόφασης (προκαθορισμένος μορφότυπος εεεε)
  • Αριθμός, ήτοι:

Αύξων αριθμός της απόφασης ανά δικαστήριο και ανά έτος

Παραδείγματα:

ECLI:EU:C:1998:27 είναι το 27ο έγγραφο του Δικαστηρίου με ECLI το 1998

ECLI:EU:T:2012:426 είναι το 426ο έγγραφο του Γενικού Δικαστηρίου με ECLI το 2012

ECLI:EU:F:2010:80 είναι το 80ό έγγραφο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης με ECLI το 2010

Σχετικοί σύνδεσμοι

EUR-Lex

Curia

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/09/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.