Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Φινλανδία

Η Φινλανδία εφαρμόζει σήμερα το αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας (ECLI) σε όλες τις βάσεις δεδομένων νομολογίας της Finlex, της εθνικής τράπεζας νομικών δεδομένων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εθνικός συντονιστής ECLI

Ο εθνικός συντονιστής ECLI είναι ο κ. Aki Hietanen, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Φινλανδία, ηλεκτρονική διεύθυνση: finlex@om.fi

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για τη Φινλανδία είναι: [FI]

Παραγωγή εθνικού ECLI

Η Φινλανδία εφαρμόζει σήμερα το αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας (ECLI) σε όλες τις βάσεις δεδομένων της Finlex, της εθνικής τράπεζας νομικών δεδομένων. Το σχέδιο ξεκίνησε με δοκιμές για τη χρήση του ECLI στις βάσεις δεδομένων νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Φινλανδίας. Αυτή τη στιγμή, το ECLI χρησιμοποιείται επίσης στις βάσεις δεδομένων των εφετείων, των διοικητικών δικαστηρίων και των ειδικών δικαστηρίων. Το 2013, τα μεταδεδομένα των αποφάσεων θα εμπλουτιστούν με μεταδεδομένα ECLI. Οι βάσεις δεδομένων νομολογίας της Finlex ήδη χρησιμοποιούν τώρα μεταδεδομένα της πρωτοβουλίας του Δουβλίνου για τα βασικά μεταδεδομένα.

Το αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας (ECLI) θα χρησιμοποιηθεί επίσης στη βάση δεδομένων της Finlex «Νομολογία στη νομική βιβλιογραφία». Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει αναφορές στη νομολογία που περιέχονται στη νομική βιβλιογραφία από το 1926. Η νομολογία αποτελείται από αποφάσεις π.χ. του Φινλανδικού Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου, των Εφετείων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Παραγωγή εθνικού ECLI

ECLI Ανωτάτου Δικαστηρίου: ECLI:FI:KKO:2011:43

ECLI Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου: FI:KHO:2011:85

 - για περιλήψεις υποθέσεων (μη πλήρες κείμενο) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Εφετεία:

 • ECLI Εφετείου Ελσίνκι: FI:HELHO:2011:5
 • ECLI Εφετείου Ανατολικής Φινλανδίας (Itä-Suomi): FI:I-SHO:2011:4
 • ECLI Εφετείου Kouvola: FI:KOUHO:2009:3
 • ECLI Εφετείου Rovaniemi: FI:RHO:2010:8
 •  ECLI Εφετείου Turku: FI:THO:2011:2
 •  ECLI Εφετείου Vaasa: FI:VHO:2011: 7

Διοικητικά δικαστήρια:

 • ECLI Διοικητικού Δικαστηρίου Ελσίνκι: FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • ECLI Διοικητικού Δικαστηρίου Hämeenlinna: FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • ECLI Διοικητικού Δικαστηρίου Kouvola: FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • ECLI Διοικητικού Δικαστηρίου Kuopio: FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • ECLI Διοικητικού Δικαστηρίου Oulu: FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • ECLI Διοικητικού Δικαστηρίου Rovaniemi: FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • ECLI Διοικητικού Δικαστηρίου Turku: FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • ECLI Διοικητικού Δικαστηρίου Vaasa: FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • ECLI Διοικητικού Δικαστηρίου Åland: FI:AALHAO:2011:11.0372.25

ECLI Δικαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων: FI:VAKO:2010:757

ECLI Εργατοδικείου: FI:TTO:2011:108

ECLI Εμποροδικείου: FI:MAO:2010:595

Σχετικοί σύνδεσμοι

Finlex – εθνική τράπεζα νομικών δεδομένων

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.