Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Φινλανδία

Η Φινλανδία θα χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας [European Case Law Identifier (ECLI)] σε όλες τις βάσεις δεδομένων νομολογίας της Finlex, που είναι η εθνική νομική τράπεζα δεδομένων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Εθνικός συντονιστής ECLI

Ο εθνικός συντονιστής ECLI είναι ο κ. Aki Hietanen, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Φινλανδία. Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: finlex@om.fi.

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για τη Φινλανδία είναι [FI].

Δημιουργία εθνικού ECLI

Η Φινλανδία θα χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας (ECLI) σε όλες τις βάσεις δεδομένων νομολογίας της Finlex, που είναι η εθνική νομική τράπεζα δεδομένων. Το έργο ξεκίνησε πειραματικά με τη χρήση του ECLI στις βάσεις δεδομένων νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου (korkein oikeus) και του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Φινλανδίας (korkein hallinto-oikeus). Το αναγνωριστικό θα χρησιμοποιείται επίσης στις βάσεις δεδομένων των εφετείων (hovioikeudet), των διοικητικών δικαστηρίων (hallinto-oikeudet) και των ειδικών δικαστηρίων. Το 2017 τα μεταδεδομένα ECLI προστέθηκαν στα μεταδεδομένα των αποφάσεων. Οι βάσεις δεδομένων νομολογίας της Finlex χρησιμοποιούν ήδη τα μεταδεδομένα που προβλέπονται στην πρωτοβουλία Dublin Core Metadata.

Το ECLI χρησιμοποιείται επίσης στη βάση δεδομένων νομολογίας στη νομική θεωρία, της Finlex, που περιέχει παραπομπές σε δικαστικές αποφάσεις από το 1926 οι οποίες μνημονεύονται στη φινλανδική νομική θεωρία. Η νομολογία αποτελείται από αποφάσεις π.χ. του Ανώτατου Δικαστηρίου της Φινλανδίας, του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, των εφετείων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημιουργία του εθνικού ECLI

Ανώτατατο Δικαστήριο: ECLI:FI:KKO:2017:21

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο: ECLI:FI:KHO:2017:63

— περιλήψεις υποθέσεων ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Εφετεία:

 • Εφετείο Ελσίνκι ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Εφετείο Ανατολικής Φινλανδίας ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Εφετείο Kouvola ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Εφετείο Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Εφετείο Turku ECLI:FI:THO:2011:2
 • Εφετείο Vaasa ECLI:FI:VHO:2011: 7

Διοικητικά δικαστήρια:

 • Διοικητικό δικαστήριο Ελσίνκι ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Διοικητικό δικαστήριο Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Διοικητικό δικαστήριο Kouvola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Διοικητικό δικαστήριο Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Διοικητικό δικαστήριο Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Διοικητικό δικαστήριο Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Διοικητικό δικαστήριο Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Διοικητικό δικαστήριο Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Διοικητικό δικαστήριο Åland ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Δικαστήριο ασφαλιστικών διαφορών (Vakuutusoikeus): ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Εργατοδικείο (Työtuomioistuin): ECLI:FI:TT:2016:128

Δικαστήριο καταναλωτικών διαφορών και ανταγωνισμού

Σχετικοί σύνδεσμοι

Finlex — εθνική τράπεζα δεδομένων νομοθετικών πράξεων

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.