Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Σε διεθνές επίπεδο

Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σε διεθνές επίπεδο

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) προσφέρει στους εφευρέτες μια ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης που τους παρέχει τη δυνατότητα να αναζητούν προστασία παρεχόμενη από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε περίπου 40 ευρωπαϊκές χώρες. Εποπτευόμενο από το διοικητικό συμβούλιο, το ΕΓΔΕ είναι εκτελεστικό όργανο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας .

Ο συντονισμός του ECLI στο ΕΓΔΕ γίνεται από το Τμήμα Εκδόσεων.

Ταχυδρομική διεύθυνση

Postfach 90
1031 Vienna
Αυστρία

Διεύθυνση

Rennweg 12
1030 Vienna
Αυστρία

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που πρέπει να χρησιμοποιείται στο δεύτερο στοιχείο του ECLI είναι: [EP]

Παραγωγή εθνικού ECLI

Επιμέρους στοιχεία του ECLI για τον προσδιορισμό των αποφάσεων του συμβουλίου προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας :

 • Συντομογραφία ECLI
 • Κωδικός χώρας: EP
 • Κωδικός δικαστηρίου: BA (BA= Boards of Appeal of the European Patent Office/ τμήματα προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας)
 • Έτος έκδοσης της απόφασης (προκαθορισμένος μορφότυπος εεεε)
 • Αριθμός, ήτοι:

  αριθμός απόφασης (αρχικός αριθμός υπόθεσης χωρίς την κάθετο). Αποτελείται από 7 ψηφία --> 1 ψηφίο (είδος απόφασης) + 4 ψηφία (αριθμός της απόφασης) + 2 ψηφία (τα τελευταία δύο ψηφία του έτους κατάθεσης)

  Κωδικοί για το είδος αποφάσεων στο ΕΓΔΕ:
  • D : Disciplinary Board of Appeal (τμήμα προσφυγών επί πειθαρχικών θεμάτων του ΕΓΔΕ)
  • G: Enlarged Board of Appeal (ανώτατο συμβούλιο προσφυγών του ΕΓΔΕ)
  • J : Legal Board of Appeal (τμήμα προσφυγών του ΕΓΔΕ)
  • T : Technical boards of appeal (τεχνικά συμβούλια προσφυγών του ΕΓΔΕ)
  • W: αποφάσεις επί υποθέσεων διαμαρτυρίας (protest cases)
  • R : αποφάσεις επί αιτήσεων αναθεώρησης

τελεία

Ημερομηνία της απόφασης (μορφότυπος εεεεμμηη)

Παράδειγμα:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

BA = Τμήματα προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

2002= έτος έκδοσης της απόφασης (παράδειγμα)

D000300= D0003/00 (αριθμός της απόφασης)

20020503 = 2002.05.03 (ημερομηνία της απόφασης)

Χρήση του ECLI

To ECLI χρησιμοποιείται για την αποκλειστική ταυτοποίηση των αποφάσεων των συμβουλίων προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Αναζήτηση με βάση το ECLI είναι δυνατή μέσω της βάσης δεδομένων των αποφάσεων των συμβουλίων προσφυγών του ΕΓΔΕ (βλ. παρακάτω σύνδεσμο)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Βάση δεδομένων των αποφάσεων του τμήματος προσφυγών του ΕΓΔΕ

Νομολογία των τμημάτων προσφυγών

Ευρωπαϊκό Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.