Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Εθνικός συντονιστής ECLI

Ο εθνικός συντονιστής ECLI δεν έχει διοριστεί ακόμα. Προς το παρόν, καθήκοντα συντονιστή εκτελεί η Γενική Διεύθυνση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Πληροφορικής (DGSIA) του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για την Ιταλία είναι: [IT].

Παραγωγή εθνικού ECLI

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της τρέχουσας πιλοτικής φάσης, εκπονείται πρόταση για την εισαγωγή του ECLI. Ειδικότερα, εκπονούνται κανόνες για τη σύνθεση του αύξοντος αριθμού εγγράφων νομολογίας, όπως προβλέπει το πρότυπο του ECLI, με τη χρήση μιας σειράς προσπελάσιμων μεταδεδομένων που θα εξασφαλίζουν ότι κάθε αριθμός ταυτοποίησης είναι μοναδικός.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.