Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Εθνικός συντονιστής ECLI

Ο εθνικός συντονιστής ECLI είναι η Υπηρεσία Διοίκησης των Δικαστηρίων (Tiesu administrācija).

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kanceleja@ta.gov.lv

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας της Λετονίας είναι: [LV]

Παραγωγή εθνικού ECLI

Στη Λετονία το ECLI καθιερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. Αναγνωριστικό ECLI αποδίδεται σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις που καταχωρίζονται στο σύστημα δικαστικών πληροφοριών, με την εξαίρεση των αποφάσεων που εκδίδονται υπό τη μορφή ψηφίσματος και των αποφάσεων των ανακριτών. Οι δημοσιευόμενες αποφάσεις αναρτώνται στον ιστότοπο: https://www.elieta.lv/web/.

Δομή των στοιχείων του λετονικού κωδικού ECLI

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, όπου

ECLI είναι το αμετάβλητο διακριτικό που τίθεται για να προσδιορίσει το αναγνωριστικό ως αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας·

LV είναι ο αμετάβλητος κωδικός χώρας: ο διεθνής κωδικός της Δημοκρατίας της Λετονίας·

AAAAAAA είναι ο κωδικός του δικαστηρίου·

BBBB είναι το έτος της απόφασης·

CCDD.E12345678.90 είναι ο αύξων αριθμός της απόφασης, όπου

CC είναι τα δύο ψηφία του μήνα έκδοσης της απόφασης·

DD είναι τα δύο ψηφία της ημέρας έκδοσης της απόφασης·

E12345678 είναι ο αριθμός της υπόθεσης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, ο αριθμός αρχείου ή ο αριθμός καταχώρισης του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου·

90 είναι ο αύξων αριθμός της απόφασης στο πλαίσιο της υπόθεσης ή στο πλαίσιο της εξέτασης του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου, αν δεν υπάρχει αριθμός υπόθεσης·

FF είναι ο κωδικός που προσδιορίζει το είδος της απόφασης [RS (συνεδρίαση επί διοικητικών ζητημάτων – rīcības sēde), L (απόφαση – lēmums), S (διάταξη – spriedums), BL (παρεμπίπτουσα απόφαση – blakuslēmums)].

Για παράδειγμα: απόφαση ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S [ECLI – αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας, LV – διεθνής κωδικός της Δημοκρατίας της Λετονίας, RAT – ο κωδικός του περιφερειακού δικαστηρίου Ρίγας (Rīgas apgabaltiesa), 2016 – το έτος έκδοσης της απόφασης, 1201 – η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης (1η Δεκεμβρίου), C28087609 – ο αριθμός της απόφασης σύμφωνα με την προβλεπόμενη συναφώς διαδικασία, 1 – ο αύξων αριθμός της απόφασης, και S – το είδος της απόφασης (η οποία είναι διάταξη – spriedums)].

Κωδικοί δικαστηρίου των λετονικών δικαστηρίων

Κωδικός δικαστηρίου

Ονομασία

AT

Ανώτατο Δικαστήριο (Augstākā Tiesa)

KUAT

Περιφερειακό δικαστήριο Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Περιφερειακό δικαστήριο Latgale (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Περιφερειακό δικαστήριο Ρίγας (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Περιφερειακό δικαστήριο Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Περιφερειακό δικαστήριο Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

ADTJ

Πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā rajona tiesa), έδρα Jelgava (Jelgavas tiesu nams)

ADTL

Πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā rajona tiesa), έδρα Liepāja (Liepājas tiesu nams)

ADTR

Πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā rajona tiesa), έδρα Rēzekne (Rēzeknes tiesu nams)

ADRT

Πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā rajona tiesa), έδρα Ρίγας (Rīgas tiesu nams)

ADTV

Πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā rajona tiesa), έδρα Valmiera (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Δημοτικό δικαστήριο Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Δημοτικό δικαστήριο Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BLRT

Δημοτικό δικαστήριο Balvi (Balvu rajona tiesa)

BSRT

Δημοτικό δικαστήριο Bauska (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Δημοτικό δικαστήριο Cēsis (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Δημοτικό δικαστήριο Daugavpils (Daugavpils tiesa)

DORT

Δημοτικό δικαστήριο Dobele (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Δημοτικό δικαστήριο Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Δημοτικό δικαστήριο Jelgava (Jelgavas tiesa)

JERT

Δημοτικό δικαστήριο Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)

JURT

Δημοτικό δικαστήριο Jūrmala (Jūrmalas tiesa)

KRRT

Δημοτικό δικαστήριο Krāslava (Krāslavas rajona tiesa)

KURT

Δημοτικό δικαστήριο Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Δημοτικό δικαστήριο Liepāja (Liepājas tiesa)

LIRT

Δημοτικό δικαστήριο Limbaži (Limbažu rajona tiesa)

LURT

Δημοτικό δικαστήριο Ludza (Ludzas rajona tiesa)

MART

Δημοτικό δικαστήριο Madona (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Δημοτικό δικαστήριο Ogre (Ogres rajona tiesa)

PRRT

Δημοτικό δικαστήριο Preiļi (Preiļu rajona tiesa)

REZT

Δημοτικό δικαστήριο Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

RCRT

Δημοτικό δικαστήριο κεντρικής περιφέρειας Ρίγας (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa)

RKRT

Δημοτικό δικαστήριο περιφέρειας Kurzeme Ρίγας (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)

RLPT

Δημοτικό δικαστήριο περιφέρειας Latgale Ρίγας (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Δημοτικό δικαστήριο περιφέρειας Vidzeme Ρίγας (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZPT

Δημοτικό δικαστήριο περιφέρειας Zemgale Ρίγας (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Δημοτικό δικαστήριο βόρειας περιφέρειας Ρίγας (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Δημοτικό δικαστήριο Ρίγας (Rīgas rajona tiesa)

SART

Δημοτικό δικαστήριο Saldus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Δημοτικό δικαστήριο Sigulda (Siguldas tiesa)

TART

Δημοτικό δικαστήριο Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Δημοτικό δικαστήριο Tukums (Tukuma rajona tiesa)

VART

Δημοτικό δικαστήριο Valka (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Δημοτικό δικαστήριο Valmiera (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Δημοτικό δικαστήριο Ventspils (Ventspils tiesa)

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.