Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Εθνικός συντονιστής ECLI

Ο εθνικός συντονιστής ECLI είναι η Υπηρεσία Διοίκησης των Δικαστηρίων (Tiesu administrācija).

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pasts@ta.gov.lv

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας της Λετονίας είναι: [LV]

Παραγωγή εθνικού ECLI

Στη Λετονία το ECLI καθιερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. Αναγνωριστικό ECLI αποδίδεται σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις που καταχωρίζονται στο σύστημα δικαστικών πληροφοριών, με την εξαίρεση των αποφάσεων που εκδίδονται υπό τη μορφή ψηφίσματος και των αποφάσεων των ανακριτών. Οι δημοσιευόμενες αποφάσεις αναρτώνται στον ιστότοπο https://www.elieta.lv/web/.

Δομή των στοιχείων του λετονικού κωδικού ECLI

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, όπου

ECLI είναι το αμετάβλητο διακριτικό που τίθεται για να προσδιορίσει το αναγνωριστικό ως αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας·

LV είναι ο αμετάβλητος κωδικός χώρας: ο διεθνής κωδικός της Δημοκρατίας της Λετονίας·

AAAAAAA είναι ο κωδικός του δικαστηρίου·

BBBB είναι το έτος της απόφασης·

CCDD.E12345678.90 είναι ο αύξων αριθμός της απόφασης, όπου

CC είναι τα δύο ψηφία του μήνα έκδοσης της απόφασης·

DD είναι τα δύο ψηφία της ημέρας έκδοσης της απόφασης·

E12345678 είναι ο αριθμός της υπόθεσης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, ο αριθμός αρχείου ή ο αριθμός καταχώρισης του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου·

90 είναι ο αύξων αριθμός της απόφασης στο πλαίσιο της υπόθεσης ή στο πλαίσιο της εξέτασης του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου, αν δεν υπάρχει αριθμός υπόθεσης·

FF είναι ο κωδικός που προσδιορίζει το είδος της απόφασης [RS (συνεδρίαση επί διοικητικών ζητημάτων — rīcības sēde), L (απόφαση — lēmums), S (διάταξη — spriedums), BL (παρεμπίπτουσα απόφαση — blakuslēmums)].

Για παράδειγμα: απόφαση ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S [ECLI — αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας, LV — διεθνής κωδικός της Δημοκρατίας της Λετονίας, RAT — ο κωδικός του περιφερειακού δικαστηρίου Ρίγας (Rīgas apgabaltiesa), 2016 — το έτος έκδοσης της απόφασης, 1201 — η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης (1η Δεκεμβρίου), C28087609 — ο αριθμός της απόφασης σύμφωνα με την προβλεπόμενη συναφώς διαδικασία, 1 — ο αύξων αριθμός της απόφασης, και S — το είδος της απόφασης (η οποία είναι διάταξη — spriedums)].

Κωδικοί δικαστηρίου των λετονικών δικαστηρίων

Κωδικός δικαστηρίου

Ονομασία

AT

Ανώτατο Δικαστήριο (Augstākā Tiesa)

KUAT

Περιφερειακό Δικαστήριο Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Περιφερειακό Δικαστήριο Latgale (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Περιφερειακό Δικαστήριο Ρίγας (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Περιφερειακό Δικαστήριο Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Περιφερειακό Δικαστήριο Zemgale (Zemgales apgabaltiesa)

ADRJJTN

Πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā rajona tiesa), έδρα Jelgava (Jelgavas tiesu nams)

ADRJLTN

Πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā rajona tiesa), έδρα Liepāja (Liepājas tiesu nams)

ADRJRTN

Πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā rajona tiesa), έδρα Rēzekne (Rēzeknes tiesu nams)

ADRJRIT

Πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā rajona tiesa), έδρα Ρίγας (Rīgas tiesu nams)

ADRJVTN

Πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā rajona tiesa), έδρα Valmiera (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Επαρχιακό δικαστήριο Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Επαρχιακό δικαστήριο Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)

BSRT

Επαρχιακό δικαστήριο Bauska (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Επαρχιακό δικαστήριο Cēsis (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Δημοτικό δικαστήριο Daugavpils (Daugavpils tiesa)

DORT

Επαρχιακό δικαστήριο Dobele (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Επαρχιακό δικαστήριο Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Δημοτικό δικαστήριο Jelgava (Jelgavas tiesa)

JERT

Δημοτικό δικαστήριο Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)

KURT

Επαρχιακό δικαστήριο Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Δημοτικό δικαστήριο Liepāja (Liepājas tiesa)

LIRT

Επαρχιακό δικαστήριο Limbaži (Limbažu rajona tiesa)

MART

Επαρχιακό δικαστήριο Madona (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Επαρχιακό δικαστήριο Ogre (Ogres rajona tiesa)

REZT

Δημοτικό δικαστήριο Rēzekne (Rēzeknes tiesa)

RPT

Δημοτικό δικαστήριο Ρίγας (Rīgas pilsētas tiesa)

RLPT

Επαρχιακό δικαστήριο περιφέρειας Latgale Ρίγας (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Επαρχιακό δικαστήριο περιφέρειας Vidzeme Ρίγας (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Επαρχιακό δικαστήριο βόρειας περιφέρειας Ρίγας (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Επαρχιακό δικαστήριο Ρίγας (Rīgas rajona tiesa)

SART

Επαρχιακό δικαστήριο Saldus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Δημοτικό δικαστήριο Sigulda (Siguldas tiesa)

TART

Επαρχιακό δικαστήριο Talsi (Talsu rajona tiesa)

TURT

Επαρχιακό δικαστήριο Tukums (Tukuma rajona tiesa)

VART

Επαρχιακό δικαστήριο Valka (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Επαρχιακό δικαστήριο Valmiera (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Δημοτικό δικαστήριο Ventspils (Ventspils tiesa)

ELT Οικονομικό δικαστήριο (Ekonomisko Lietu Tiesas)
Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.