Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εθνικός συντονιστής ECLI

Καθήκοντα εθνικού συντονιστή ECLI ασκεί το Συμβούλιο Δικαστικού Σώματος (Raad voor de rechtspraak): ecliservice@rechtspraak.nl.

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για τις Κάτω Χώρες είναι: [NL]

Παραγωγή εθνικού ECLI

Το ECLI καθιερώθηκε στις Κάτω Χώρες στις 28 Ιουνίου 2013. Το ECLI μπορεί να χορηγείται σε:

α)   όλες τις δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Συμβουλίου Δικαστικού Σώματος: http://www.rechtspraak.nl/

β)   όλες τις πειθαρχικές αποφάσεις που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο των κοινών πειθαρχικών αρχών: http://www.tuchtrecht.nl/

γ)   όλες τις δικαστικές αποφάσεις που δεν δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των στοιχείων α) ή β) αλλά δημοσιεύονται σε περιοδικά ή βάσεις δεδομένων, και στις δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύονται σε εμπορικό πλαίσιο και η πρόσβαση σ’ αυτές είναι ελεύθερη. Οι εκδότες περιοδικών ή οι διαχειριστές νομικών βάσεων που επιθυμούν να καταχωρίσουν τις αποφάσεις που παρουσιάζονται στα περιοδικά ή τις βάσεις δεδομένων τους μπορούν να αποστείλουν σχετικό μήνυμα στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

δ)   όλες τις δικαστικές αποφάσεις που τηρούνται σε εσωτερική βάση δεδομένων του Συμβουλίου Δικαστικού Σώματος.

Ανεξάρτητα από το κατά πόσον η ίδια η απόφαση δημοσιεύεται σε έναν από τους δύο προαναφερόμενους δικτυακούς τόπους, στον δικτυακό τόπο http://www.rechtspraak.nl/ δημοσιεύονται όλα τα ολλανδικά ECLI, μαζί με τουλάχιστον το όνομα του οργάνου που εξέδωσε την απόφαση, την ημερομηνία της απόφασης και τον αριθμό της υπόθεσης. Επίσης, δίδονται στοιχεία αναφοράς για τη δημοσίευση της απόφασης σε εφημερίδες ή βάσεις δεδομένων, όταν τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά.

Τα ECLI των Κάτω Χωρών παράγονται από τα ακόλουθα στοιχεία:

  • το «ECLI»
  • τον κωδικό χώρας «NL»
  • τον κωδικό δικαστηρίου – βλέπε στο τμήμα «κωδικοί δικαστηρίων ECLI»
  • το έτος της απόφασης
  • τον αριθμό σειράς. Υπάρχουν δύο πιθανές μορφές.
    • Πριν από τις 28 Ιουνίου 2013, σχεδόν όλες οι αποφάσεις που δημοσιεύονταν στις Κάτω Χώρες είχαν έναν «LJN» (Landelijk JurisprudentieNummer ή εθνικός αριθμός νομολογίας). Αυτός ο LJN απαρτιζόταν πάντα από δύο γράμματα και τέσσερις αριθμούς, π.χ.: «AB1234». Για λόγους συνοχής αυτός ο LJN συμπεριλήφθηκε ως το πέμπτο τμήμα του κωδικού ECLI.
    • Από τις 28 Ιουνίου 2013, δεν χορηγούνται πλέον LJN. Όλες οι αποφάσεις στις οποίες χορηγήθηκε ECLI μετά από την ημερομηνία αυτή έχουν ένα αύξοντα αριθμό σειράς που αποτελείται μόνο από αριθμούς. Αυτό μπορεί επίσης να ισχύει και για αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από τις 28 Ιουνίου 2013.

Οι κωδικοί των σημαντικότερων δικαστηρίων

Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν πολλά δικαστήρια. Οι κωδικοί των σημαντικότερων ολλανδικών δικαστηρίων αναγράφονται παρακάτω.

Την 1η Ιανουαρίου 2013 η οργάνωση των δικαστηρίων στις Κάτω Χώρες μεταβλήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Η μνεία «καταργήθηκε» σημειώνεται για τα δικαστήρια που δεν υπήρχαν πλέον την 1η Ιανουαρίου 2013. Την 1η Απριλίου 2013 επήλθαν περαιτέρω μεταβολές. Η μνεία «καταργήθηκε» σημειώνεται για τα δικαστήρια που δεν υπήρχαν πλέον από την εν λόγω ημερομηνία.

Ανώτερα Δικαστήρια

HR

Hoge Raad (Ανώτατο Δικαστήριο)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Εισαγγελία του Ανώτατου Δικαστηρίου) (Γενικός Εισαγγελέας)

RVS

Raad van State (Συμβούλιο του Κράτους)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Δικαστήριο τελευταίου βαθμού δικαιοδοσίας σε υποθέσεις κοινωνικών ασφαλίσεων)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Δικαστήριο τελευταίου βαθμού δικαιοδοσίας σε εμπορικές και εργατικές υποθέσεις)

Εφετεία

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Εφετείο του Άμστερνταμ)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (καταργήθηκε)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (καταργήθηκε)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (καταργήθηκε)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Πρωτοδικεία

RBALK

Rechtbank Alkmaar (Δικαστήριο του Alkmaar) (καταργήθηκε)

RBALM

Rechtbank Almelo (καταργήθηκε)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (καταργήθηκε)

RBASS

Rechtbank Assen (καταργήθηκε)

RBBRE

Rechtbank Breda (καταργήθηκε)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (καταργήθηκε)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (καταργήθηκε)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (καταργήθηκε)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (καταργήθηκε)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (καταργήθηκε)

RBMID

Rechtbank Middelburg (καταργήθηκε)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (καταργήθηκε)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (καταργήθηκε)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (καταργήθηκε)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (καταργήθηκε)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (καταργήθηκε)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (καταργήθηκε)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (καταργήθηκε)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Όλοι οι κωδικοί των δικαστηρίων

Πλήρης κατάλογος των κωδικών των ολλανδικών δικαστηρίων, με αλφαβητική σειρά, περιλαμβάνεται στο παράρτημα PDF (73 Kb) NL. Η μνεία «καταργήθηκε» σημειώνεται για τα όργανα που δεν υπάρχουν πλέον.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.