Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Εθνικός συντονιστής ECLI

Διεύθυνση: Rua Duque de Palmela, n.º 23, 1250-097 Λισαβόνα - Πορτογαλία

Τηλέφωνο: +351 213 220 020
Φαξ: +351 213 474 918

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: csm@csm.org.pt
Ιστότοπος: https://www.csm.org.pt/

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για την Πορτογαλία είναι [PT].

Παραγωγή εθνικού ECLI

Η Πορτογαλία ολοκλήρωσε την εισαγωγή του αναγνωριστικού ευρωπαϊκής νομολογίας (ECLI) τον Νοέμβριο του 2018 στο πλαίσιο έργου που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος για τη δικαιοσύνη 2014-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (ΓΔ JUST), στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και του ινστιτούτου οικονομικής διαχείρισης και εξοπλισμού της δικαιοσύνης (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P.).

Το αναγνωριστικό ECLI καλύπτει επί του παρόντος τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων, και συγκεκριμένα:

 • Ανώτατο Δικαστήριο
 • Εφετείο Κοΐμπρας
 • Εφετείο Έβορας
 • Εφετείο Γκιμαράες
 • Εφετείο Λισαβόνας
 • Εφετείο Πόρτο.

Η πρόσβαση σε νέα μηχανή αναζήτησης εθνικής νομολογίας με τον ευρωπαϊκό αναγνωριστικό κωδικό που έχει αποδοθεί είναι δυνατή μέσω του ιστοτόπου https://jurisprudencia.csm.org.pt/, .

Το ECLI στην Πορτογαλία αποτελείται από τα κάτωθι στοιχεία:

 • «ECLI»·
 • τον κωδικό χώρας: «PT»
 • τον κωδικό δικαιοδοτικού οργάνου: «STJ», «TRL», «TRP», «TRC», «TRE» ή «TRG» (επί του παρόντος το ECLI διατίθενται για την ταυτοποίηση των αποφάσεων που εκδίδονται από το Ανώτατο Δικαστήριο και από τα εφετεία Λισαβόνας, Πόρτο, Κοΐμπρας, Έβορας και Γκιμαράες)·
 • το έτος έκδοσης της απόφασης·
 • αύξοντα αριθμό ο οποίος, για την πορτογαλική υπόθεση, βασίζεται στον αριθμό υπόθεσης (ενίοτε συν τους αναγνωριστικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για την ανάθεση υποθέσεων στα ανώτερα δικαστήρια).

Τα στοιχεία χωρίζονται με άνω κάτω τελείες.

Παράδειγμα πορτογαλικού ECLI:

Στον αναγνωριστικό κωδικό ECLI:PT:TRC:2017:198.15.3GCACB.C1 αντιστοιχεί η απόφαση που εκδόθηκε στην Πορτογαλία (PT) από το εφετείο Κοΐμπρας (TRC) το 2017, στο πλαίσιο της διαδικασίας με αριθμό 198/15.3GCACB.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.