Αναγνωριστικο ευρωπαϊκης νομολογιας (ECLI)

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Εθνικός συντονιστής ECLI

Ο εθνικός συντονιστής ECLI είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης — dti@just.ro

Κωδικός χώρας

Ο κωδικός χώρας για τη Ρουμανία είναι «RO»

Παραγωγή εθνικού ECLI

Το ECLI καθιερώθηκε στα ρουμανικά δικαστήρια στα τέλη του 2015.

Το ECLI αποδίδεται αυτόματα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων (ECRIS), στις αποφάσεις που εκδίδονται από το 2007 και μετά από τα δικαστήρια (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, εφετεία, πρωτοδικεία και ειρηνοδικεία). Για τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2015, το ECLI εμφανίζεται επίσης στην έντυπη μορφή των εγγράφων.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει διαδικτυακή βάση δεδομένων εθνικής νομολογίας που να συνδέεται με τη μηχανή αναζήτησης ECLI της δικτυακής πύλης e-Justice. Ωστόσο, υπάρχει μια βάση δεδομένων, η ROLII, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό ανάπτυξη, στην οποία εισάγονται και δημοσιεύονται σε ανωνυμοποιημένη μορφή όλες οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τα ρουμανικά δικαστήρια από το 2010 και μετά.

Στη Ρουμανία, ο κωδικός ECLI αποτελείται από:

  • την ονομασία «ECLI»·
  • τον κωδικό χώρας «RO»·
  • τον κωδικό δικαστηρίου — κατάλογος των κωδικών δικαστηρίου είναι διαθέσιμος εδώ  PDF (256 Kb) RO·
  • το έτος έκδοσης της απόφασης·
  • έναν αύξοντα αριθμό, ο οποίος αποτελείται από τον εσωτερικό αριθμό του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μητρώου στο σύστημα ECRIS (μοναδικός για το δικαστήριο) και τον αριθμό απόφασης που έχει καταχωριστεί στο μητρώο δικαστικών αποφάσεων (μοναδικός για το μητρώο).

Παράδειγμα:

Κωδικός ECLI που αποδίδεται σε απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Τομέα 4 του Βουκουρεστίου θα μπορούσε να έχει την εξής μορφή: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053, όπου «JDS4B» είναι ο κωδικός δικαστηρίου, «2017» είναι το έτος έκδοσης της απόφασης, «001» είναι ο εσωτερικός αριθμός του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μητρώου στο σύστημα ECRIS και «004053» είναι ο αριθμός της απόφασης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.