Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Soome

Soomes on praegu käsil European Case Law Identifier’i kasutuselevõtmine kõikides Finlexi kohtupraktika andmebaasides (Finlex on riiklik õigusaktide andmepank).

Sisu koostaja:
Soome
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on Soome Justiitsministeeriumi ametnik Aki Hietanen, e-posti aadress: finlex@om.fi

Riigikood

Soome riigikood on: [FI]

Riikliku ECLI moodustamine

Soomes on praegu käsil European Case Law Identifier’i kasutuselevõtmine õigusaktide andmepanga Finlexi kõikides kohtupraktika andmebaasides. Projekti alguses testiti ECLI kasutamist Soome ülemkohtu ja kõrgema halduskohtu lahendeid sisaldavates andmebaasides. Praegu kasutatakse ECLI-t ka apellatsioonikohtute, halduskohtute ja erikohtute andmebaasides. 2013. aastal lisatakse kohtuotsuste metaandmetele ECLI metaandmed. Finlexi kohtupraktika andmebaasides kasutatakse juba praegu Dublini tuumsete metaandmete algatuse (Dublin Core Metadata Initiative) metaandmeid.

ECLI võetakse kasutusele ka Finlexi andmebaasis „Kohtupraktika õiguskirjanduses” („Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa“). Selles andmebaasis sisalduvad viited kohtupraktikale Soome õiguskirjanduses alates 1926. aastast. Kohtupraktika hõlmab näiteks Soome ülemkohtu, kõrgema halduskohtu ja apellatsioonikohtute ning Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu otsuseid.

Riikliku ECLI moodustamine

Ülemkohus: ECLI:FI:KKO:2011:43

Kõrgem halduskohus: ECLI:FI:KHO:2011:85

             – kohtuasjade kokkuvõtted (lühendatud tekst) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Apellatsioonikohtud:

 • Helsingi apellatsioonikohus ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Ida-Soome apellatsioonikohus ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Kouvola apellatsioonikohus ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Rovaniemi apellatsioonikohus ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Turu apellatsioonikohus ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vasa apellatsioonikohus ECLI:FI:VHO:2011:7

Halduskohtud:

 • Helsingi halduskohus ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Hämeenlinna halduskohus ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvola halduskohus ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopio halduskohus ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Oulu halduskohus ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemi halduskohus ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Turu halduskohus ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vasa halduskohus ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Ahvenamaa halduskohus ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Kindlustuskohus ECLI:FI:VAKO:2010:757

Töökohus ECLI:FI:TTO:2011:108

Turukohus ECLI:FI:MAO:2010:595

Seonduvad lingid

Finlex – riiklik õigusaktide andmepank

Viimati uuendatud: 05/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.