Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Soome

Soome võtab Euroopa kohtulahendi tunnuse (ECLI) kasutusele kõikides Finlexi kohtupraktika andmebaasides (Finlex on riiklik õigusandmepank).

Sisu koostaja:
Soome

Riiklik ECLI koordinaator

Riiklik ECLI koordinaator on Soome justiitsministeeriumi ametnik Aki Hietanen. E-posti aadress: finlex@om.fi.

Riigi kood

Soome riigikood on [FI].

Riikliku ECLI moodustamine

Soome võtab Euroopa kohtulahendi tunnuse (ECLI) kasutusele kõikides Finlexi kohtupraktika andmebaasides (Finlex on riiklik õigusandmepank). Alguses testiti ECLI kasutamist Soome kõrgeima kohtu (korkein oikeus) ja kõrgeima halduskohtu (korkein hallinto-oikeus) lahendeid sisaldavates andmebaasides. ECLI võetakse kasutusele ka apellatsioonikohtute (hovioikeudet), halduskohtute (hallinto-oikeudet) ja erikohtute (erityistuomioistuimet) andmebaasides. 2017. aastal lisatakse kohtuotsuste metaandmetele ECLI metaandmed. Finlexi kohtupraktika andmebaasides kasutatakse juba praegu Dublini tuumsete metaandmete algatuse (Dublin Core Metadata Initiative) metaandmeid.

ECLI-t kasutakse ka Finlexi andmebaasis „Kohtupraktika õiguskirjanduses” („Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa“). Selles andmebaasis sisalduvad viited kohtupraktikale Soome õiguskirjanduses alates 1926. aastast. Kohtupraktika hõlmab muu hulgas Soome kõrgeima kohtu, kõrgeima halduskohtu ja apellatsioonikohtute ning Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtu otsuseid.

Riikliku ECLI moodustamine

Kõrgeim kohus: ECLI:FI:KKO:2017:21

Kõrgeim halduskohus: ECLI:FI:KKO:2017:63

- kohtuasjade kokkuvõtted: ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Apellatsioonikohtud:

 • Helisingi apellatsioonikohus (Helsingin hovioikeus) – ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Ida-Soome apellatsioonikohus (Itä-Suomen hovioikeus) – ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Kouvola apellatsioonikohus (Kouvolan hovioikeus) – ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Rovaniemi apellatsioonikohus (Rovaniemen hovioikeus) – ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Turu apellatsioonikohus (Turun hovioikeus) – ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vaasa apellatsioonikohus (Vaasan hovioikeus) – ECLI:FI:VHO:2011:7

Halduskohtud:

 • Helsingi halduskohus (Helsingin hallinto-oikeus) – ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Hämeenlinna halduskohus (Hämeenlinnan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvola halduskohus (Kouvolan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopio halduskohus (Kuopion hallinto-oikeus) – ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Oulu halduskohus (Oulun hallinto-oikeus) – ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemi halduskohus (Rovaniemen hallinto-oikeus) – ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Turu halduskohus (Turun hallinto-oikeus) – ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vaasa halduskohus (Vaasan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Ahvenamaa halduskohus (Ahvenanmaan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Sotsiaalkindlustuskohus (Vakuutusoikeus) – ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Töökohus (Työtuomioistuin) – ECLI:FI:TT:2016:128

Kaubanduskohus (Markkinaoikeus) – ECLI:FI:MAO:2010:595

Lingid

Finlex – riiklik õigusandmepank

Viimati uuendatud: 19/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.