Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Läti

Sisu koostaja:
Läti
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Riiklik ECLI koordinaator

Riiklik ECLI koordinaator on kohtuadministratsioon.

E-post: kanceleja@ta.gov.lv

Riigikood

Läti riigikood on: [LV]

Riikliku ECLI moodustamine

Lätis võeti ECLI (Euroopa kohtulahendi tunnus) kasutusele septembris 2017. ECLI omistatakse kõigile kohtu infosüsteemis registreeritud kohtulahenditele, välja arvatud eeluurimiskohtuniku resolutsioonidele ja otsustele. Avalikkusele kättesaadavad lahendid avaldatakse järgmisel veebisaidil: https://www.elieta.lv/web/.

Läti ECLI kood näeb välja järgmine:

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, kus

ECLI – Euroopa kohtulahendi tunnus (alati sama);

LV – riigi kood (alati sama): LV on Läti Vabariigi rahvusvaheline kood;

AAAAAAA – kohtu kood;

BBBB – otsuse aasta;

CCDD.E12345678.90 – otsuse seerianumber, kus

CC – otsuse vastuvõtmise kuu kahekohaliselt;

CC – otsuse vastuvõtmise päev kahekohaliselt;

E12345678 – kohtuasja number, kui asja numbrit ei ole, siis avalduse arhiivinumber või toimiku number;

90 – otsuse järjekorranumber kohtuasjas, kui see puudub, siis nõude läbivaatamisel selle järjekorranumber;

FF – otsuse liik: RS (halduskoosolek), L (otsus), S (kohtuotsus), BL (kohtueelne otsus).

Näiteks: otsus ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S, kus ECLI tähistab Euroopa kohtulahendite tunnust, LV on Läti Vabariigi rahvusvaheline kood, RAT on Riia regionaalse kohtu (Rīgas apgabaltiesa) kood, 2016 on otsuse tegemise aasta, 1201 on otsuse tegemise kuupäev (1. detsember), C28087609 on käesolevas peatükis sätestatud menetluse kohane kohtuasja number; 1 on otsuse järjekorranumber ja S näitab, et liigilt on see kohtuotsus.

Läti kohtute kohtukoodid

Kohtu kood

Nimi

AT

Läti kõrgeim kohus

KUAT

Kurzeme regionaalne kohus (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Latgale regionaalne kohus (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Riia regionaalne kohus (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Vidzeme regionaalne kohus (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Zemgale regionaalne kohus (Zemgales apgabaltiesa)

ADTJ

Rajooni halduskohtu (Administratīvā rajona tiesa) Jelgava kohtumaja (Jelgavas tiesu nams)

ADTL

Rajooni halduskohtu (Administratīvā rajona tiesa) Liepāja kohtumaja (Liepājas tiesu nams)

ADTR

Rajooni halduskohtu (Administratīvā rajona tiesa) Rēzekne kohtumaja (Rēzeknes tiesu nams)

ADRT

Rajooni halduskohtu (Administratīvā rajona tiesa) Riia kohtumaja (Rīgas tiesu nams)

ADTV

Rajooni halduskohtu (Administratīvā rajona tiesa) Valmiera kohtumaja (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Aizkraukle rajoonikohus (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Alūksne rajoonikohus (Alūksnes rajona tiesa)

BLRT

Balvi rajoonikohus (Balvu rajona tiesa)

BSRT

Bauska rajoonikohus (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Cēsise rajoonikohus (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Daugavpilsi linnakohus (Daugavpils tiesa)

DORT

Dobele rajoonikohus (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Gulbene rajoonikohus (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Jelgava linnakohus (Jelgavas tiesa)

JERT

Jēkabpilsi rajoonikohus (Jēkabpils rajona tiesa)

JURT

Jūrmala linnakohus (Jūrmalas tiesa)

KRRT

Krāslava rajoonikohus (Krāslavas rajona tiesa)

KURT

Kuldīga rajoonikohus (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Liepāja linnakohus (Liepājas tiesa)

LIRT

Limbaži rajoonikohus (Limbažu rajona tiesa)

LURT

Ludza rajoonikohus (Ludzas rajona tiesa)

MART

Madona rajoonikohus (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Ogre rajoonikohus (Ogres rajona tiesa)

PRRT

Preiļi rajoonikohus (Preiļu rajona tiesa)

REZT

Rēzekne linnakohus (Rēzeknes tiesa)

RCRT

Riia kesklinna kohus (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa)

RKRT

Riia linna Kurzeme piirkonnakohus (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)

RLPT

Riia linna Latgale piirkonnakohus (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Riia linna Vidzeme piirkonnakohus (Rīgas pilsētasVidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZPT

Riia linna Zemgale piirkonnakohus (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Riia linna põhjapiirkonnakohus (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Preiļi rajoonikohus (Preiļu rajona tiesa)

SART

Salduse rajoonikohus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Sigulda linnakohus (Siguldas tiesa)

TART

Talsi rajoonikohus (Talsu rajona tiesa)

TURT

Tukumsi rajoonikohus (Tukuma rajona tiesa)

VART

Valka rajoonikohus (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Valmiera rajoonikohus (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Ventspilsi linnakohus (Ventspils tiesa)

Viimati uuendatud: 04/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.