Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

Riiklik ECLI koordinaator

Aadress: Rua Duque de Palmela No 23, 1250-097 Lisbon – Portugal

Telefon: +351 213 220 020
Faks: +351 213 474 09 918

E-post:csm@csm.org.pt
Veebisait: https://www.csm.org.pt/

Riigikood

Portugali riigikood on: [PT].

Riikliku ECLI moodustamine

Portugal võttis Euroopa kohtulahendi tunnuse (ECLI) lõplikult kasutusele 2018. aasta novembris projekti raames, mida Euroopa Liit kaasrahastas õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi (DG JUST) õigusprogrammi 2014–2020 kaudu. Tegemist oli kõrgema kohtute nõukogu (Conselho Superior da Magistratura) ja kohtuteenuste finants- ja varahalduse instituudi (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça) ühisalgatusega.

ECLI omistatakse praegu kõigile järgmiste kõrgema astme kohtute lahenditele:

 • Portugali kõrgeim kohus (Supremo Tribunal de Justiça),
 • Coimbra apellatsioonikohus (Tribunal da Relação de Coimbra),
 • Évora apellatsioonikohus (Tribunal da Relação de Évora),
 • Guimarãesi apellatsioonikohus (Tribunal da Relação de Guimarães),
 • Lissaboni apellatsioonikohus (Tribunal da Relação de Lisboa),
 • Porto apellatsioonikohus (Tribunal da Relação do Porto).

Veebisaidi https://jurisprudencia.csm.org.pt/ kaudu saab kasutada uut otsingumootorit, et otsida siseriiklike kohtute lahendeid ECLI alusel.

Portugalis koosneb ECLI tunnus järgmistest komponentidest:

 • ECLI;
 • riigikood: PT;
 • lahendi teinud kohtu kood: STJTRLTRPTRCTRE või TRG (Euroopa kohtulahendi tunnust saab praegu kasutada Portugali kõrgeima kohtu ning Lissaboni, Porto, Coimbra, Évora ja Guimarãesi apellatsioonikohtute lahendite otsimiseks);
 • lahendi tegemise aasta;
 • lahendi seerianumber, mis Portugalis põhineb kohtuasja numbril (millele lisandub mõnikord kaks identifitseerivat märki, mida kasutatakse kohtuasjade jaotamiseks kõrgemates kohtutes).

Iga komponent on eraldatud kooloniga.

Portugali Euroopa kohtulahendi tunnuse näide:

Tunnus ECLI:PT:TRC:2017:198.15.3GCACB.C1 vastab 2017. aastal Portugalis (PT) Coimbra apellatsioonikohtu (TRC) poolt kohtuasjas nr 198/15.3GCACB tehtud otsusele.

Viimati uuendatud: 18/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.