Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Riiklik ECLI koordinaator (ECLI – European Case Law Identifier – Euroopa kohtulahendi tunnus)

Riiklik ECLI koordinaator on CENDOJ (CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL – kohtudokumentide keskus), mis on Hispaania kohtute üldnõukogu juures tegutsev tehniline organ: cendoj.ecli@cgpj.es.

Riigikood

Hispaania riigikood on [ES]

Riikliku ECLI moodustamine

Hispaanias võeti ECLI kasutusele 2012. aasta novembris.

See oli võimalik sellepärast, et ECLI projekti algatamise ajal 27. oktoobril 2011 oli Hispaania kohtulahenditel juba olemas ametliku kohtupraktika andmebaasi (Repositorio Oficial de Jurisprudencia) riiklik kohtulahendi tunnus ROJ. Selle abil sai leida kõigi Hispaania kohtute (alates esimese astme kohtutest kuni ülekohtuni) tehtud kohtulahendeid.

Veebisaidi https://www.poderjudicial.es kaudu pakume me kodanikele avatud juurdepääsu kõigi Hispaania kohtute tehtud otsustele. Nende otsuste arv andmebaasis on praegu kokku 5 600 000 ja see arv suureneb iga aastaga. Kohtunikele/vanemkohtunikele, prokuröridele ja kohtusekretäridele pakutakse otsingute tegemiseks eraldi keskkonda, mis sisaldab lisateavet ja linke põhiseaduskohtu (Tribunal Constitucional) ja Euroopa Kohtu kohtupraktika ning siseriiklike ja rahvusvaheliste õigusaktide ja -põhimõtete juurde: https://www.poderjudicial.es.

Riiklikku kohtulahendi tunnust ROJ – CENDOJ ID-d – kasutatakse Hispaania kohtupraktika levitamise korral edasi kohtulahendite ametliku tunnusena ning ECLI-t kasutatakse Euroopa tasandil. Alates 2014. aastast on e-õiguskeskkonna portaalis sellepärast võimalik juurde pääseda 2 500 000-le ülemkohtu (Tribunal Supremo), riigikohtu (Audiencia Nacional), kõrgema astme kohtute (Tribunales Superiores de Justicia) ja provintsikohtute (Audiencias Provinciales) otsusele, aga ka esimese astme kohute (Primera Instancia) valitud otsustele, mis pakuvad õiguslikku huvi või millel on sotsiaalne mõju. Otsuste arv suureneb päev-päevalt, sest neid laaditakse süsteemi korrapäraselt üles. ECLI integreerimise protsess viidi Hispaanias edukalt lõpule ja nüüd osaleme partnerina BO-ECLI projektis.

Hispaanias moodustub ECLI järgmistest komponentidest:

  • „ECLI“;
  • riigikood: „ES“;
  • lahendi teinud kohtu kood: lühend, mis tähistab lahendi teinud kohut (vt peatükk „ECLI moodustamiseks kasutatavad kohtute koodid“);
  • kohtulahendi tegemise aasta;
  • järgarv, mis on Hispaanias riikliku kohtulahendi tunnuse ROJ järjenumber. See tähendab, et kui kohtuotsusele on määratud riiklik kohtulahendi tunnus, saab selle automaatselt üle võtta vastavasse ECLIsse;
  • lisatäht kohtumääruse (auto) korral; järjenumbri lõppu lisatakse täht „A“.

NÄITED

ROJ – riiklik kohtulahendi tunnus.

1) *Riigikohtu 30. mai 2014. aasta otsus. Kriminaalosakond, ROJ SAN 2389/2014

Vastav ECLI on:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Kõrgema astme kohtu 15. aprilli 2011. aasta otsus. Castilla-Leóni autonoomse piirkonna Burgose apellatsioonikoda, ROJ STSJ CL 782/2011

Vastav ECLI on:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

Riigikohtu kriminaalosakonna 29. oktoobri 2015. aasta määrus, ROJ: ANN 199/2015

Vastav ECLI on:

ECLI:ES:AN:2015:199A

ECLI moodustamiseks kasutatavad kohtute koodid

Hispaanias on ECLI kohtu kood otsuse teinud kohtu nimetuse algustähtede lühend. Sama lühendit kasutatakse ka riikliku kohtulahendi tunnuse (ROJ) moodustamisel.

Lühend

Nimetus

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Tribunal Supremo (ülemkohus)

AN

Audiencia Nacional (riigikohus)

TSJAND

Tribunal Superior de Justicia Andalucía (Andaluusia kõrgema astme kohus)

TSJAR

Tribunal Superior de Justicia Aragón (Aragóni kõrgema astme kohus)

TSJAS

Tribunal Superior de Justicia Asturias (Astuuria kõrgema astme kohus)

TSJBAL

Tribunal Superior de Justicia Baleares (Baleaaride kõrgema astme kohus)

TSJICAN

Tribunal Superior de Justicia Canarias (Kanaari saarte kõrgema astme kohus)

TSJCANT

Tribunal Superior de Justicia Cantabria (Kantaabria kõrgema astme kohus)

TSJCL

Tribunal Superior de Justicia Castilla y León (Castilla-Leóni kõrgema astme kohus)

TSJ CLM

Tribunal Superior de Justicia Castilla la Mancha (Castilla–La Mancha kõrgema astme kohus)

TSJCAT

Tribunal Superior de Justicia Cataluña (Kataloonia kõrgema astme kohus)

TSJCV

Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana (Valencia kõrgema astme kohus)

TSJEXT

Tribunal Superior de Justicia Extremadura (Extremadura kõrgema astme kohus)

TSJGAL

Tribunal Superior de Justicia Galicia (Galicia kõrgema astme kohus)

TSJLR

Tribunal Superior de Justicia La Rioja (La Rioja kõrgema astme kohus)

TSJMAD

Tribunal Superior de Justicia Madrid (Madridi kõrgema astme kohus)

TSJMU

Tribunal Superior de Justicia Murcia (Murcia kõrgema astme kohus)

TSJNAV

Tribunal Superior de Justicia Navarra (Navarra kõrgema astme kohus)

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia País Vasco (Baskimaa kõrgema astme kohus)

TSJCE

Tribunal Superior de Justicia Ceuta (Ceuta kõrgema astme kohus)

TSJML

Tribunal Superior de Justicia Melilla (Melilla kõrgema astme kohus)

APVI

Audiencia Provincial Álava (Araba provintsikohus)

APAB

Audiencia Provincial Albacete (Albacete provintsikohus)

APA

Audiencia Provincial Alicante (Alicante provintsikohus)

APAL

Audiencia Provincial Almería (Almería provintsikohus)

APAV

Audiencia Provincial Ávila (Ávila provintsikohus)

APBA

Audiencia Provincial Badajoz (Badajozi provintsikohus)

APIB

Audiencia Provincial Baleares (Baleaaride provintsikohus)

APB

Audiencia Provincial Barcelona (Barcelona provintsikohus)

APBU

Audiencia Provincial Burgos (Burgose provintsikohus)

APCC

Audiencia Provincial Cáceres (Cácerese provintsikohus)

APCA

Audiencia Provincial Cádiz (Cádizi provintsikohus)

APCS

Audiencia Provincial Castellón (Castellóni provintsikohus)

APCR

Audiencia Provincial Ciudad Real (Ciudad Reali provintsikohus)

APCO

Audiencia Provincial Córdoba (Córdoba provintsikohus)

APC

Audiencia Provincial A Coruña (A Coruña provintsikohus)

APCU

Audiencia Provincial Cuenca (Cuenca provintsikohus)

APGI

Audiencia Provincial Girona (Girona provintsikohus)

APGR

Audiencia Provincial Granada (Granada provintsikohus)

APGU

Audiencia Provincial Guadalajara (Guadalajara provintsikohus)

APSS

Audiencia Provincial Guipúzcoa (Gipuzkoa provintsikohus)

APH

Audiencia Provincial Huelva (Huelva provintsikohus)

APHU

Audiencia Provincial Huesca (Huesca provintsikohus)

APJ

Audiencia Provincial Jaén (Jaéni provintsikohus)

APLE

Audiencia Provincial León (Leóni provintsikohus)

APL

Audiencia Provincial Lleida (Lleida provintsikohus)

APLO

Audiencia Provincial La Rioja (La Rioja provintsikohus)

APLU

Audiencia Provincial Lugo (Lugo provintsikohus)

APM

Audiencia Provincial Madrid (Madridi provintsikohus)

APMA

Audiencia Provincial Málaga (Málaga provintsikohus)

APMU

Audiencia Provincial Murcia (Murcia provintsikohus)

APNA

Audiencia Provincial Navarra (Navarra provintsikohus)

APOU

Audiencia Provincial Ourense (Ourense provintsikohus)

APO

Audiencia Provincial Asturias (Astuuria provintsikohus)

APP

Audiencia Provincial Palencia (Palencia provintsikohus)

APGC

Audiencia Provincial Las Palmas (Las Palmase provintsikohus)

APPO

Audiencia Provincial Pontevedra (Pontevedra provintsikohus)

APSA

Audiencia Provincial Salamanca (Salamanca provintsikohus)

APTF

Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife provintsikohus)

APS

Audiencia Provincial Cantabria (Kantaabria provintsikohus)

APSG

Audiencia Provincial Segovia (Segovia provintsikohus)

APSE

Audiencia Provincial Sevilla (Sevilla provintsikohus)

APSO

Audiencia Provincial Soria (Soria provintsikohus)

APT

Audiencia Provincial Tarragona (Tarragona provintsikohus)

APTE

Audiencia Provincial Teruel (Terueli provintsikohus)

APTO

Audiencia Provincial Toledo (Toledo provintsikohus)

APV

Audiencia Provincial Valencia (Valencia provintsikohus)

APVA

Audiencia Provincial Valladolid (Valladolidi provintsikohus)

APBI

Audiencia Provincial Vizcaya (Biskaia provintsikohus)

APZA

Audiencia Provincial Zamora (Zamora provintsikohus)

APZ

Audiencia Provincial Zaragoza (Zaragoza provintsikohus)

APCE

Audiencia Provincial Ceuta (Ceuta provintsikohus)

APML

Audiencia Provincial Melilla (Melilla provintsikohus)

JPII

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (esimese astme kohus ja eeluurimiskohus)

JPI

Juzgado de Primera Instancia (esimese astme kohus)

JI

Juzgado de Instrucción (eeluurimiskohus)

JSO

Juzgado de lo Social (töökohus)

JCA

Juzgado de lo Contencioso Administrativo (halduskohus)

JM

Juzgado de lo Mercantil (kaubanduskohus)

JVM

Juzgado de Violencia sobre la Mujer (naistevastase vägivalla kohus)

JP

Juzgado de lo Penal (kriminaalkohus)

JVP

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (kohtuotsuse täitmise kohus)

JME

Juzgado de Menores (noorsookohus)

JF

Juzgado de Familia (perekonnakohus)

Viimati uuendatud: 26/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.