Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Digitales und E-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. III/5)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Helmut Weichsel

Puhelin: (+43 1) 53115/204211

Faksi: (+43 1) 53109/204211

Sähköposti: helmut.weichsel@bmdw.gv.at

Maakoodi

Itävallan maakoodi on [AT].

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

ECLI-tunnus ilmoitetaan, kun seuraavien tuomioistuinten ja viranomaisten päätöksiä julkaistaan internetissä:

  • perustuslakituomioistuin (Verfassungsgerichtshof)
  • korkein oikeus (Oberster Gerichtshof) ja muita tuomioistuimia
  • liittovaltion hallintotuomioistuin (Bundesverwaltungsgericht)
  • liittovaltion finanssituomioistuin (Bundesfinanzgericht)
  • osavaltioiden hallintotuomioistuimet (Landesverwaltungsgerichte)
  • tietosuojavirasto (Datenschutzbehörde)
Päivitetty viimeksi: 08/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.