Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Belgian kansallinen ECLI-koordinaattori on Belgian oikeusministeriön (Service Public Fédéral Justice) keskusyksikkö ( SPF Justice - info@just.fgov.be )

Maatunnus

Belgian ECLI-tunnus: [BE]

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

ECLI-indeksointi otettiin käyttöön lokakuussa 2017.
ECLI-hakutoiminto kattaa seuraavien tuomioistuinten oikeuskäytännön:

  • Kassaatiotuomioistuin
  • Muutoksenhakutuomioistuimet
  • Toisen oikeusasteen työtuomioistuimet
  • Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet
  • Ensimmäisen oikeusasteen kauppatuomioistuimet
  • Ensimmäisen oikeusasteen työtuomioistuimet

Oikeuskäytäntö on saatavilla julkisessa JUPORTAL-tietokannassa, josta sitä voi hakea ECLI-haun avulla.

ECLI-tunnus muodostuu seuraavasti: ECLI:BE:[tuomioistuinkoodi]:[ratkaisun antamisvuosi]:[järjestysnumero]

Järjestysnumero muodostetaan seuraavista osista, jotka erotetaan toisistaan kaksoispisteellä:

  • Ratkaisutyyppi:

ARR tuomio,
CONC syyttäjän päätelmät,
DEC tuomioistuimen päätös,
ORD määräys,
AVIS lausunto.

  • Sarjanumero.

Vuoden 2019 marraskuun puoliväliin asti sarjanumero muodostui päätöksen päiväyksestä muodossa VVVVKKJJ, minkä jälkeen tuli piste ja järjestysnumero.

Vuoden 2019 marraskuun puolivälistä alkaen kassaatiotuomioistuimen tuomioiden ja päätelmien sarjanumeroon on lisätty myös asian käsitelleen jaoston tunnus. Sarjanumero on muodossa VVVVKKPP, minkä jälkeen tulee kaksoispiste, jaoston tunnus, kaksoispiste ja järjestysnumero.

Esimerkki ECLI-tunnuksesta: Kassaatiotuomioistuimen syyttäjän päätelmät asiassa, jossa on annettu tuomio 6. toukokuuta 2010: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Esimerkki ECLI-tunnuksesta: Kassaatiotuomioistuimen tuomio 30. lokakuuta 2020: ECLI: BE: CASS: 2020: ARR.20201030.1N.4

Jos ECLI-tunnus on tiedossa, sen avulla voi hakea asianomaisen päätöksen seuraavalta hakusivulta: https://juportal.be/content/<numéro ECLI>.

Esimerkkitapaukset löytyvät seuraavista osoitteista:

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Tuomioistuinkoodi

Belgian tuomioistuimet luetellaan oheisessa taulukossa PDF (276 Kb) fr.

Belgian oikeuslaitoksessa toteutettiin 1. huhtikuuta 2014 uudistus, jonka yhteydessä tuomioistuinten nimiä muutettiin. Taulukossa ovat sekä vanhat että uudet nimet.

Päivitetty viimeksi: 23/06/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.