Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

Kroatia on käyttänyt 18. tammikuuta 2017 lähtien eurooppalaista oikeuskäytäntötunnusta (ECLI) tuomioistuimen päätöksissä, jotka on viety oikeuskäytäntöä koskevaan tietokantaan. Tietokannan hallinnoinnista vastaa Kroatian korkein oikeus (Vrhovni sud), ja siihen on aiemmin ollut pääsy ainoastaan korkeimman oikeuden verkkosivuilta. Koska kaikille julkisesti saatavilla oleville tuomioistuimen päätöksille annetaan ECLI-tunnus, niitä voi hakea rajoituksetta Euroopan oikeusportaalin hakukonetta käyttäen. Hakutoiminnon ansiosta muiden EU-maiden kansalaiset ja oikeusalan ammattilaiset voivat helposti tutustua Kroatian tuomioistuinten päätöksiin ja Kroatian kansalaisten ja oikeusalan ammattilaisten on vastaavasti helppo tutustua muiden EU-maiden tuomioistuinten päätöksiin.

Päivitetty viimeksi: 01/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.