Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Tanska

Sisällön tuottaja:
Tanska

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Puhelin: 70 10 33 22
post@domstolsstyrelsen.dk

Maakoodi

Tanskan maakoodi on [DK].

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

Tiedot toimitetaan myöhemmin.

Päivitetty viimeksi: 24/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.