Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

Virossa on vuodesta 2018 lähtien voinut hakea Virossa julkaistuja ja voimaantulleita tuomioistuinten päätöksiä eurooppalaisen oikeuskäytäntötunnuksen (ECLI) perusteella. ECLI-tunnuksen avulla Viron oikeuskäytäntö löytyy nopeammin ja yksinkertaisemmin. Sen käyttöönotto myös tukee avoimen datan periaatteiden soveltamista. ECLI-tunnus lisätään myös tuomioistuinten päätösten metatietosivulle, joka avautuu päätösten hakutulosikkunaan.

Tunnus on lisätty myös kaikkiin korkeimman oikeuden päätöksiin sekä käräjäoikeuksien ja piirituomioistuinten päätöksiin vuoden 2016 puolivälistä alkaen.

ECLI-tunnus koostuu viidestä kaksoispisteellä erotetusta osasta (esim. ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84)

ECLI – eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus EE – maakoodi RK – tuomioistuimen koodi 2016 – päätöksen antamisvuosi 1.16.2798.84 (asia 1-16-2798/4) – järjestysnumero, jossa merkit - ja / on korvattu pisteillä ja loppuun on lisätty tarkistusnumero ”.84”.

ECLI-tunnusta voi käyttää myös URI-osoitteena ja tehdä hakuja seuraavasti:

…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE – kaikki päätökset, joilla on ECLI-tunnus
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 – korkeimman oikeuden kaikki vuoden 2016 päätökset
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 – tietty korkeimman oikeuden päätös

Tuomioistuinten koodit ovat seuraavat:

Korkein oikeus RK
Tallinnan piirituomioistuinTLRK
Tarton piirituomioistuin TRRK
Tallinnan hallintotuomioistuin TLHK
Tarton hallintotuomioistuin TRHK
Harjun käräjäoikeus HMK
Pärnun käräjäoikeus PMK
Tarton käräjäoikeus TMK
Virun käräjäoikeus VMK

Päivitetty viimeksi: 07/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.