Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Euroopan unioni

Sisällön tuottaja:
Euroopan unioni

Euroopan unionin tuomioistuin (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) on unionin tuomioistuinten ECLI-koordinaattori.

Maakoodi

Euroopan unionin tuomioistuimen ns. maakoodi, jota käytetään ECLI-tunnuksen toisessa osassa, on: [EU].

ECLI-tunnuksen luominen

ECLI-tunnuksen osien avulla yksilöidään Euroopan unionin tuomioistuimen päätökset:

  • ECLI-lyhenne
  • maakoodi: EU
  • tuomioistuinkoodi:

C = unionin tuomioistuin

T = unionin yleinen tuomioistuin

F = unionin virkamiestuomioistuin

  • päätöksen antamisvuosi (muodossa YYYY)
  • järjestysluku, joka osoittaa:

päätöksen järjestysnumeron kutakin tuomioistuinta ja vuotta kohti

Esimerkkejä:

ECLI:EU:C:1998:27 = unionin tuomioistuimen 27. asiakirja, joka on saanut ECLI-tunnuksen vuonna 1998

ECLI:EU:T:2012:426 = unionin yleisen tuomioistuimen 426. asiakirja, joka on saanut ECLI-tunnuksen vuonna 2012

ECLI:EU:F:2010:80 = unionin virkamiestuomioistuimen 80. asiakirja, joka on saanut ECLI-tunnuksen vuonna 2010

Linkit

EUR-Lex

Curia

Päivitetty viimeksi: 28/09/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.