Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Suomi

Suomi ottaa käyttöön eurooppalaisen oikeuskäytäntötunnuksen (European Case Law Identifier, ECLI) kansallisen Finlex-tietopankin kaikissa oikeustapaustietokannoissa.

Sisällön tuottaja:
Suomi

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Kansallinen ECLI-koordinaattori on Aki Hietanen, oikeusministeriö, Suomi. S-posti: finlex@om.fi.

Maakoodi

Suomen maakoodi on [FI].

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

Suomi ottaa eurooppalaisen oikeuskäytäntötunnuksen (European Case Law Identifier, ECLI) käyttöön kansallisen Finlex-tietopankin kaikissa oikeustapaustietokannoissa. Aluksi tunnuksen käyttöä kokeiltiin korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä koskevissa tietokannoissa. Tunnus tulee käyttöön myös hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien ja erityistuomioistuinten tietokannoissa. Vuoden 2017 aikana päätösten metadataan lisätään ECLI-metadata. Oikeuskäytäntöä koskevissa Finlexin tietokannoissa käytetään jo nyt Dublin Core Metadata Initiative ‑organisaation metadataa.

ECLI-tunnusta käytetään myös Finlexiin kuuluvassa Oikeuskäytäntö kirjallisuudessa ‑tietokannassa, joka sisältää tuomioistuinratkaisuja koskevia viittauksia suomalaisesta oikeuskirjallisuudesta vuodesta 1926. Oikeuskäytäntö muodostuu mm. Suomen korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hovioikeuksien, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuista.

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

Korkein oikeus: ECLI:FI:KKO:2017:21

Korkein hallinto-oikeus: ECLI:FI:KHO:2017:63

- lyhyet ratkaisuselosteet ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Hovioikeudet:

 • Helsingin hovioikeus ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Itä-Suomen hovioikeus ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Kouvolan hovioikeus ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Rovaniemen hovioikeus ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Turun hovioikeus ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vaasan hovioikeus ECLI:FI:VHO:2011: 7

Hallinto-oikeudet:

 • Helsingin hallinto-oikeus ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeus ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvolan hallinto-oikeus ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopion hallinto-oikeus ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Oulun hallinto-oikeus ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemen hallinto-oikeus ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Turun hallinto-oikeus ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vaasan hallinto-oikeus ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Ahvenanmaan hallinto-oikeus ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Vakuutusoikeus ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Työtuomioistuin ECLI:FI:TT:2016:128

Markkinaoikeus ECLI:FI:MAO:2010:595

Linkkejä

Finlex – kansallinen säädöstietopankki

Päivitetty viimeksi: 19/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.