Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Saksan kansalliseksi ECLI-koordinaattoriksi on nimetty oikeusministeriö:

Bundesamt für Justiz
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

Puhelin: (+49) 228 410 5801
Sähköposti: cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Maakoodi

Saksan maakoodi on [DE].

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI) on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa liittovaltiotason tuomioistuimissa. Osavaltioiden tuomioistuimet ottanevat sen käyttöön myöhemmin.

Tähän mennessä ECLI-tunnuksen ovat ottaneet käyttöön liittovaltion perustuslakituomioistuin (Bundesverfassungsgericht), hallintotuomioistuin (Bundesverwaltungsgericht) ja työtuomioistuin (Bundesarbeitsgericht). ECLI-tunnus annetaan kaikille ratkaisuille, jotka julkaistaan näiden tuomioistuinten verkkosivuilla:

Viisiosaisen ECLI-tunnuksen kaksi ensimmäistä osaa ovat kussakin jäsenvaltiossa vakiomuotoiset:

ECLI:DE:[tuomioistuimen koodi]:[ratkaisun antamisvuosi]:[järjestysnumero]

Kullakin tuomioistuimella on oma koodi ja omat säännöt järjestysnumeron esittämistä varten. Ratkaisun antamisvuosi esitetään periaatteessa nelinumeroisena (VVVV, esim. 2015).

Liittovaltion perustuslakituomioistuin

Liittovaltion perustuslakituomioistuimen koodi on ”BVerfG”.
Järjestysnumerossa on neljä tai (jos ratkaisujen erottamiseksi tarvitaan lisätunnus) viisi osaa, joista kolmannen ja neljännen sekä neljännen ja viidennen välissä on piste.

1. Menettelyn laji:

b          puolueen toteaminen perustuslain vastaiseksi
c          vaaleja koskeva valitus
e          valtioelinten valtiosääntöoikeudellinen riita-asia
f           abstrakti normivalvonta
g          liittovaltion ja osavaltion välinen toimivaltariita
h          muu liittovaltion ja osavaltion välinen oikeusriita
k          osavaltion perustuslakia koskeva oikeusriita
l           konkreettinen normivalvonta
m         kansainvälisen oikeuden ja liittovaltion oikeuden suhteen tutkiminen
n          osavaltion perustuslakituomioistuimen esittämän perustuslainmukaisuutta koskevan oikeuskysymyksen tulkinta
p          liittovaltion perustuslakituomioistuimen ratkaistavaksi liittovaltion lain nojalla siirretty muu asia
q          välitoimi
r           perustuslakia koskeva kanne
up        täysistunnossa tehty ratkaisu
vb        käsittelyn viivästymistä koskeva valitus

2. Tuomioistuimen kokoonpanojen lyhenteet: ”k” tarkoittaa oikeuden Kammer-jaoston ratkaisua ja ”s” Senat-jaoston ratkaisua (ei koske täysistunnossa käsiteltäviä asioita eikä viivästymistä koskevia valituksia, joita käsittelevä tuomioistuimen kokoonpano ilmaistaan lyhenteillä ”up” ja ”vb”)
3. Ratkaisun antamispäivä muodossa VVVVKKPP
4. Vapaaehtoinen lisäys: lisätunnus (a–z) – käytetään tarvittaessa erottamaan toisistaan ratkaisut, jotka on annettu samana päivänä tai samalla viitenumerolla (esim. päätös välitoimien jatkamisesta + samana päivänä ja samalla viitenumerolla pääasiassa annettu tuomio)
5. Asian viitenumero:

Esimerkki:
21. tammikuuta 2015 asiassa 2 BvR 1856/13 annettua ratkaisua vastaa ECLI-tunnus ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Liittovaltion hallintotuomioistuin

Liittovaltion hallintotuomioistuimen koodi on ”BVerwG”.
Järjestysnumerossa on neljä osaa, joista toisen ja kolmannen sekä kolmannen ja neljännen välissä on piste.

1. Ratkaisun antamispäivä muodossa PPKKVV
2. Ratkaisutyypin lyhenne (”U” on Urteil (tuomio), ”B” on Beschluss (päätös) ja ”G” on Gerichtsbescheid (määräys)
3. Viitenumero
4. Kaikissa tapauksissa: lisänumero (esim. ”0”, käytetään kahden tai useamman samana päivänä samalla viitenumerolla annetun samantyyppisen ratkaisun erottamiseksi toisistaan).

Esimerkki:
Liittovaltion hallintotuomioistuimen 17. huhtikuuta 2002 viitenumerolla 9 CN 1.01 antaman tuomion ECLI-tunnus on ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Liittovaltion työtuomioistuin

Liittovaltion työtuomioistuimen koodi on ”BAG”.
Järjestysnumerossa on neljä osaa, jotka erotetaan toisistaan pisteillä.

1. Ratkaisun antamispäivä muodossa PPKKVV
2. Ratkaisutyypin lyhenne (”B” on Beschluss ja ”U” on Urteil)
3. Viitenumero
4. Kaikissa tapauksissa: lisänumero (esim. ”0”, käytetään kahden tai useamman samana päivänä samalla viitenumerolla annetun samantyyppisen ratkaisun erottamiseksi toisistaan).

Esimerkki:
Liittovaltion työtuomioistuimen 7. tammikuuta 2015 viitenumerolla 10 AZB 109/14 antaman päätöksen ECLI-tunnus on ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Päivitetty viimeksi: 17/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.